Sijoittamisen riskit ja riskienhallinta: Kattava infopaketti 2024

Sijoittamisen riskit

Haluatko tietää, millaisia ovat sijoittamisen riskit ja miten voit tasata niitä?

Tässä artikkelissa kerron kaikenlaiseen sijoittamistoimintaan väistämättä liittyvistä riskeistä.

Artikkelin loppupuolella käsittelen riskienhallintaa ja oman riskinsietokyvyn arvioimista.

Millaisia riskejä liittyy sijoittamiseen?

Riski tarkoittaa tappion mahdollisuutta.

Sijoittamiseen liittyy riski sijoitusten arvon ja tuoton laskemisesta.

On mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Esimerkiksi osakesijoittaja voi menettää rahaa, jos joutuu myymään osakkeensa silloin, kun kurssit ovat alhaalla.

Asuntojen flippauksen riskit realisoituvat, jos asunto ei esimerkiksi menekään kaupaksi.

Riski ja tuotto kulkevat käsikkäin. Toisin sanoen, korkea tuotto-odotus tarkoittaa suurta riskiä.

Hahmottelin alle sitä, millainen riski erilaisiin sijoitusinstrumentteihin liittyy. Taulukosta käy ilmi myös tyypillinen tuotto-odotus ja se, millaisella summalla voisit aloittaa sijoittamisen.

KohdeTuotto
(arvio)
Riski
(arvio)
Summa
RahastotAlkaen noin 2 %PieniMinimi noin 10 €
OsakkeetKeskimäärin
7 %
KeskitasoMinimi noin 10 €
Säästötilit0-2,5 %PieniMinimi 1 €
Asunnot3-10 %KeskitasoMinimi noin
30 000-50 000 €
Maaomaisuus3-10 %KeskitasoMinimi noin
30 000 -50 000 €
KryptovaluutatVaihteleeSuuriMinimi noin 10 €
Johdannaiset0-10 %SuuriMinimi
muutaman kympin
Raaka-aineet
(hyödykkeet)
0-10 %SuuriMinimi
muutaman kympin
Valuutat0-7 %KeskitasoMinimi noin 10 €
Lainat4-15 %KeskitasoMinimi noin 10 €
KasvuyrityksetVaihteleeSuuriMinimi usein
tuhansia euroja
Velkakirjat0-1,5 %PieniVaihtelee
Osuuskunnat0-10 %PieniMinimi noin
10-100 €
Taide ja keräilyVaihteleeSuuriMinimi usein
satoja euroja
TekijänoikeudetVaihteleeSuuriMinimi usein
kymmeniätuhansia
euroja
UrheiluVaihteleeSuuriMinimi usein
tuhansia euroja

Taulukko tarjoaa vain suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka suuria sijoittamisen riskit ovat kunkin sijoitusinstrumentin kohdalla.

Riskit vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Markkinoilla on esimerkiksi matalan, keskitason ja korkean riskin rahastoja.

Luokittelin rahastojen riskin silti pieneksi, koska riskienhallinta on asiantuntevien rahastonhoitajien vastuulla (ja ihka ensimmäinen rahasto on usein matalan riskin rahasto).

Näkisin esimerkiksi omatoimisen kultaan sijoittamisen hinnanerosopimuksien kautta paljon riskialttiimpana.

Erityyppisiä sijoittamisen riskejä

Seuraavaksi käyn läpi erityyppisiä riskejä sijoittamisessa.

Erityisesti osakesijoittamiseen liittyvät riskit:

 • Markkinariski: Riski siitä, että markkinoiden yleinen kehitys laskee sijoituskohteen arvoa ja tuottoa
 • Yritysriski: Riski siitä, että yksittäinen yritys ei pärjääkään suhdanteiden muutoksissa

Korkorahastoihin ja lainoihin sijoittamisen riskit:

 • Luottoriski: Riski siitä, ettei lainanottaja maksakaan lainaa tai sen korkoja
 • Korkoriski: Korkoriski siitä, että korot nousevat, jolloin joukkolainojen arvo heikkenee

Asuntosijoittamisen riskit:

 • Hintariski: Asunnon arvo laskee
 • Korkoriski: Jos on ostanut sijoitusasunnon lainarahalla, korkojen nousu voi syödä tuottoja
 • Vuokrausriski: Asuntoon ei välttämättä löydy vuokralaista tai vuokralainen vaurioittaa asuntoa
 • Taloyhtiöriski: Taloyhtiön tulot laskevat tai kustannukset kasvavat (voi johtaa vastikkeen korotukseen)
 • Rahoitusriski: Pankki voi olla antamatta lisälainaa asuntosijoittajalle tai taloyhtiölle
 • Poliittiset riskit: Esimerkiksi verotusta koskevat poliittiset päätökset voivat vaikuttaa negatiivisesti asuntosijoittamiseen

Muita sijoittamisen riskejä:

 • Valuuttariski: Jos sijoitus on tehty muussa valuutassa kuin kotivaluutassa, valuutan liikkuminen suhteessa kotivaluuttaan vaikuttaa sijoituksen arvoon
 • Vastapuoliriski: Vastapuoli ei toimitakaan esimerkiksi myymiään arvopapereita sovitussa ajassa
 • Operatiivinen riski: Esimerkiksi salkunhoitajan riittämättömät toimet voivat laskea rahasto-osuuksien tuottoa
 • Likviditeetti- eli maksuvalmiusriski: Toimija ei pystykään suoriutumaan menoistaan (ja maksukyvyn heikentymistä seuraa konkurssiriski)

On hyvä muistaa, että sijoittaja itse voi aiheuttaa esteen sijoitustoimintansa menestykselle.

Päätös siitä, milloin ja mihin kannattaa sijoittaa, tulisi aina tehdä tiedon eikä tunteiden varassa.

Olethan erityisen tarkkana, jos aiot ottaa sijoituslainaa. Voit joutua taloudellisiin vaikeuksiin, jos lainan vakuuksien vakuusarvo laskee ja/tai sijoituslainan korko nousee.

Sijoittamista ei tulisi pitää helppona tapana äkkirikastua.

Jos jokin sijoituskohde tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, kyseessä voi olla sijoitushuijaus.

Kuluttajaliiton mukaan suomalaiset menettivät erilaisissa sijoitushuijauksissa yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Mitä sijoittamisen riskeistä pitää tietää?

Sijoittamisen riskejä

Sijoittajan on hyvä tietää sijoittamisen riskeistä ainakin nämä asiat:

 • Riski ja tuotto kulkevat käsikkäin, eikä mikään sijoituskohde ole täysin riskitön
 • Pitkä sijoitusaika (vähintään 7-10 vuotta) ja sijoitusten hajauttaminen tasoittavat riskejä (tästä kerron lisää hieman alempana)
 • Rahastosijoittajan kannattaa lukea rahaston säännöt myös “sijoituspolitiikan” osalta: se antaa viitteitä rahaston riskeistä
 • Fiksu sijoittaja hankkii sijoittamisesta jatkuvasti lisätietoa esimerkiksi parhaiden sijoituskirjojen avulla ja seuraamalla markkinoita
 • Sijoituspäätöksiä valitessa on huomioitava oma riskinsietokyky, mihin vaikuttavat oma luonne, tietotaito ja ikä

Sijoittajan kannattaa tehdä henkilökohtainen sijoitussuunnitelma oman riskinsietokykynsä perusteella.

Sitä seuraamalla voi välttyä hätiköidyiltä päätöksiltä silloinkin, kun kurssit liikkuvat yllättävään suuntaan.

Suunnitelman tulisi käsitellä ainakin sijoitusaikaa eli sijoitushorisonttia, sijoitettavia summia ja sijoitusten hajauttamista.

Ikä vaikuttaa riskinsietokykyyn

Ikä vaikuttaa riskinsietokykyynKuten edellä totesin, riskinsietokykyyn vaikuttaa muun muassa sijoittajan ikä.

Legendaarisen sijoituskirjan Random Walk Down Wallstreetin kirjoittajan Burton Gordon Malkielin mukaan iän vaikutus riskinottokykyyn perustuu pitkälti näihin:

 1. Sijoitusuran odotettavissa oleva pituus
 2. Kyky ansaita sijoituksista riippumatonta tuloa

Koska nuorempi sijoittaja on markkinoilla pitkään, edes pörssiromahdukset eivät häntä hetkauta.

Hänellä on hyvin aikaa tehdä laskumarkkinassa lisäsijoituksia ja odotella parempia aikoja tuottojen realisoimiseen.

Iäkäs sijoittaja taas ei voi ottaa sitä riskiä, että eläkkeellä – jolloin olisi jo tarkoitus elää sijoitusten tuotoilla – pörssiromahdus vie 60-70 % salkun arvosta.

Sijoitushorisonttiakin olennaisempi ero nuoren ja vanhan sijoittajan riskinsietokyvyssä tulee kuitenkin ansaintamahdollisuuksista.

Nuori sijoittaja saa jatkuvaa tuloa päivätöistään ja näköpiirissä voi olla myös palkankorotuksia.

Eläke on pienempää kuin palkka, ja eläkkeiden indeksikorotukset ovat tyypillisesti pieniä.

Sijoittajan riskienhallinta

Jasmin Murto kirjoittaa opinnäytetyössään, että riskienhallinta on haitallisten tai epäedullisten tapahtumien välttämistä tai niiden aiheuttamien negatiivisten seurausten pienentämistä.

Sijoittamisessa riskejä tasataan kiinnittämällä huomiota sijoitusaikaan ja sijoitusten hajauttamiseen. Kerron niistä seuraavaksi.

Sijoitusten hajauttaminen

Sijoitusten hajauttaminenSijoitusten hajauttamisen perusidea välittyy sanonnasta “ei kannata laittaa kaikkia munia samaan koriin”.

Hyvin hajautetussa sijoitussalkussa on tuottavia sijoituksia, mitkä pitävät kokonaistuoton positiivisena silloinkin, kun osa sijoituskohteista on vaikeuksissa.

Hajauttaminen on ainoa tapa madaltaa sijoittamisen riskiä pienentämättä tuottoa.

Sijoitukset kannattaa hajauttaa maantieteellisesti ja ajallisesti. Lisäksi ne on hyvä allokoida eri omaisuuslajeihin.

Omaisuusluokan sisälläkin omistukset kannattaa hajauttaa sijoittamalla esimerkiksi eri toimialojen ja useiden eri yritysten osakkeisiin.

Hajauttaminen ei kuitenkaan poista kaikkia riskejä. Esimerkiksi markkinariskiltä ei voi täysin välttyä, vaikka päättäisi sijoittaa kaikkien eri markkina-alueiden osakkeisiin.

Nordea Funds Magazine -lehti kertoi lokakuussa 2022, että vuosi on ollut sijoittajalle haasteellinen, koska sekä osakkeiden että joukkolainojen hinnat ovat painuneet.

Hajauttaminen ei ole auttanut asiaa, joskin euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden on pehmentänyt kansainvälisistä osakesijoituksista tulleita tappioita.

Samassa artikkelissa todetaan, että taantumat ovat tavanomainen osa suhdannevaihtelua, ja että taantumassa voi olla perusteltua jopa kasvattaa säästösummiaan.

Näin voi hyötyä kasvaneen epävarmuuden tuomista parantuneista tuottomahdollisuuksista.

Tuon talousartikkelin lukeminen sai minut pohtimaan pitkään The Indian Expressin marraskuussa 2022 julkaisemaa artikkelia.

Siinä viitattiin Intian viimeaikaisiin talousvaikeuksiin, kuten hidastuneeseen talouskasvuun, ennätyskorkeaan työttömyyteen ja korkeaan inflaatioon.

Kaikesta tästä huolimatta esimerkiksi Morgan Stanleyn raportin kerrottiin ennustaneen Intian talouden kasvavan todella merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana.

Monikansalliset yritykset ovat nyt kiinnostuneita investoimaan nimenomaan Intiaan.

Intia kiinnostaa verkkolähteiden perusteella myös suomalaisia yksityissijoittajia, kun he hajauttavat omistuksiaan.

Sijoitusaika

SijoitusaikaSijoitusaika riippuu pitkälti sijoittajana valitsemastasi sijoitusstrategiasta.

Treidaamisessa tavoitellaan nopeita voittoja. Omistusaika voi olla vain joitain minuutteja, jos otollinen myyntihetki osuu kohdalle nopeasti.

Treidauksen vastakohta on osta ja pidä -sijoittaminen, jolloin omistusaika voi olla vuosikymmenienkin mittainen.

Pitkän tähtäimen osakesijoittajat luottavat siihen, että pitkällä aikavälillä pörssikurssien keskimääräinen kurssiheilunta on pienempää.

He tavoittelevat tasaisen varmaa tuottoa nopeiden voittojen sijaan.

Nämä kaksi strategiaa eivät sulje toisiaan pois. Salkussa voi olla yhtä aikaa eri pituisia sijoituksia.

Mieti, mitä haluat sijoituksillasi saavuttaa. Varaudutko eläkkeeseen vai etsitkö vain väliaikaista sijoituspaikkaa rahoillesi?

Mikäli tiedät tarvitsevasi rahoja vuoden tai parin päästä, varoja ei todennäköisesti kannata sijoittaa osakkeisiin.

Vaarana on, että joudut realisoimaan sijoitukset niiden arvon ollessa matalalla.

Parempi väliaikaissäilö voisi olla esimerkiksi korkeakorkoinen säästötili ilman määräaikaa.

Osakkeet voivat sopia pitkäaikaissäästäjälle paremmin kuin pankkitalletus. Pankkitalletuksen riski on pieni, joten tuottokin on usein pienempi kuin osakkeissa (tai rahastoissa).

Rahoja ei kannata makuuttaa tilillä pitkään senkään takia, että inflaatio vähentää rahan ostovoimaa.

Riskimittarit

RiskimittaritMurto kertoo edellä mainitussa opinnäytetyössä myös erilaisista riskimittareista, joilla sijoitusten riskiä arvioidaan.

Näitä riskimittareita ovat esimerkiksi:

 • Volatiliteetti (miten paljon rahaston tai osakkeen kurssi on heilunut viime aikoina)
 • Sharpen-luku (sijoitusten menestys tuotto-riskisuhteen avulla)
 • Beta-luku (kuinka riippuvainen osakkeen kokonaistuotto on markkinoiden keskimääräisestä tuotosta)
 • Tracking error (“aktiivinen riski” eli kuinka hyvin sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa)

Ammattimainen ja tuloshakuinen sijoittaminen perustuu erilaisiin riskimittareihin, tilastotietoon ja esimerkiksi analyyseihin.

Yhteenveto

Riski on olennainen osa sijoittamista. Tuottoa ei voi tavoitella ilman riskinottoa.

Mitä pienemmän riskin otat, sitä pienemmäksi sijoitusten tuotto-odotus jää. Ylisuuri riski voi puolestaan johtaa tuottojen ja jopa sijoitetun pääoman menettämiseen.

Sijoittamisen riskejä kannattaa pyrkiä hallitsemaan, koska tappioita ei ole helppo tienata takaisin.

Riskienhallinnassa olennaisimpia asioita ovat hajauttaminen (millä voi pienentää riskiä supistamatta tuottoja) ja sijoitusaika.

Kun teet sijoituspäätöksiä, huomioi oma riskinsietokykysi. Siihen vaikuttaa esimerkiksi ikäsi.

Sijoitathan vain rahaa, minkä mahdollinen menettäminen ei suista talouttasi raiteiltaan.

Koska sijoitusten muuttaminen käteiseksi voi kestää, kannattaa ensin perustaa hätärahasto, mistä rahat saa nopeasti käyttöön.

Vasta tämän jälkeen kannattaa alkaa tavoitella säästöille tuottoa sijoittamalla ne.

Huomaathan, että Fiksukuluttaja.fi ei anna sijoitusneuvontaa tai -suosituksia.

Etusivu » Sijoittaminen » Sijoittamisen riskit
Scroll to Top