Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työntekijöiden palkkakehitys koronakriisissä 2019-2020

koronan vaikutus majoitus-ja ravitsemistoimintaan

Lähipiirissäni on ravintola-alalla työskenteleviä henkilöitä ja majoitusalan yrittäjiä. Olen seurannut vuoden ajan vierestä, miten suurta kärsimystä Covid-19 -pandemia ja hallituksen asettamat erilaiset rajoitukset ovat näille kahdelle alalle aiheuttaneet.

Päätin perehtyä Verohallinnon tietokannassa matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelevien henkilöasiakkaiden ennakonpidätyksen alaisiin ansiotulotietoihin.

Luvut olivat karua katseltavaa.

Tarkastelin yllä mainituilla aloilla työskentelevien palkansaajien tulotietoja vuodelta 2020 suhteessa vuoteen 2019 seuraavilla mittareilla:

 1. Alalla maksettu palkkasumma kokonaisuudessaan
 2. Alalla työskentelevien palkansaajien lukumäärä
 3. Alan työssä olevien työntekijöiden ansiotulokeskiarvo

Kaikki keräämäni tilastot löytyvät taulukoituna tästä artikkelista hieman alempaa.

Tässä kootusti merkittävimmät löydökset:

 • Matkailu- ja ravitsemisalan palkansaajien ansiotulot laskivat kokonaisuutena yli 319 miljoonaa euroa (-16,89 %)
 • Pelkkä ravitsemisala kärsi 238 miljoonan euron tulonmenetykset
 • Matkailu- ja ravitsemisalan palkansaajien määrä väheni 15 394 henkilöllä (-10,16 %)
 • Matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden vuositulot laskivat keskimäärin 935 eurolla (-7,49 %)
 • Kokonaispalkkasumma laski eniten toimialaluokituksessa: “551: Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet”: palkkoja maksettiin -27,04 % vähemmän suhteessa vuoteen 2019 tarkoittaen 79,9 miljoonan euron tulonmenetystä
 • Ravitsemistoiminnan toimialan palkansaajien määrä väheni kokonaisuudessaan 12 448 henkilöllä (-9,64 %)
 • Majoitustoiminnan toimialan keskimääräinen vuosiansio väheni 1939 euroa
 • Valonpilkahdus löytyi majoitustoiminnan alatoimialasta “552: Lomakylät, retkeilymajat yms.”, jossa kokonaisuutena maksettu palkkasumma nousi 613 427 euroa (4,84 %) ja palkansaajien määrä lisääntyi 81 henkilöllä.

Alta löydät kolme taulukkoa, joissa jokainen toimiala on eriteltynä omassa kategoriassaan.

Huomaathan, että tiedot ovat ennakkotietoja, ja ne voivat luonnollisesti hieman muuttua lopullisessa verotuksessa.

Toimialoilla maksettujen palkkojen kehitys

ToimialaPalkkasumma (2020)Palkkasumma (2019)Muutos (%)Muutos (€)
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (kaikki)1 572 056 882 €1 891 477 000 €−16,9 %-319 420 118 €
Majoitus
(55)
249 767 423 €331 033 572 €−24,6 %-81 266 149 €
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
(551)
215 486 288 €295 362 603 €−27,0 %-79 876 315 €
Lomakylät, retkeilymajat yms.
(552)
13 279 090 €12 665 663 €+4,8 %+613 427 €
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
(553)
7 269 794 €7 738 203 €−6,0 %-468 409 €
Muu majoitus
(559)
13 732 250 €15 267 103 €−10,0 %-1 534 853 €
Ravitsemistoiminta
(56)
1 322 289 459 €1 560 443 427 €−15,3 %-238 153 968 €
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
(561)
898 779 035 €1 053 256 080 €−14,7 %-154 477 045 €
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
(562)
346 463 379 €414 258 445 €−16,4 %-67 795 066 €
Baarit ja kahvilat
(563)
77 047 045 €92 928 902 €−17,1 %-15 881 857 €

Ensimmäinen taulukko esittää sekä majoitus- että ravitsemisalan palkansaajien yhteenlaskettua palkkasummaa vuosina 2019-2020.

Ennakonpidätyksen alaisia palkkoja maksettiin siis yhteensä noin 1,5 miljardia euroa, joka tarkoittaa yli 300 mijoonan euron laskua suhteessa vuoteen 2019.

Muita havaintoja:

 • Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet (551) kärsivät majoituksen (55) alatoimialaluokista pahimmat menetykset: 79,9 milj. €. Kyseessä on toimialan suurin työllistäjä, jonka liiketoiminnasta oletettavasti suuri osa perustuu ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiin.
 • Ravitsemistoiminnan (55) alatoimialoista suurin palkkapudotus nähtiin ravintoloiden ja vastaavien ravitsemistoiminnan (561) palkansaajien osalta.
 • Baarit ja kahvilat (563) kärsivät prosentuaalisesti eniten: -17,1 % vähemmän maksettuja palkkoja vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019.

Lähde ja kuva aineistosta:

kokonaispalkkatulo

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

Muutos palkansaajien määrässä

ToimialaPalkansaajat (2020)Palkansaajat (2019)Muutos (%)Muutos (hlö)
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (kaikki)136109151503−10,2 %-15 394
Majoitus
(55)
1937122317−13,2 %-2946
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
(551)
1509017843−15,4 %-2753
Lomakylät, retkeilymajat yms.
(552)
13641283+6,3 %+81
Lerintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
(553)
12311287−4,4 %-56
Muu majoitus
(559)
16861904−11,5 %-218
Ravitsemistoiminta
(56)
116738129186−9,6 %-12 448
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
(561)
8747795505−8,4 %-8028
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
(562)
2021923397−13,6 %-3178
Baarit ja kahvilat
(563)
904210284−12,1 %-1242

Toinen taulukko esittää sekä majoitus- että ravitsemisalalla työskentelevien henkilöiden määrää vuosina 2019-2020.

Vuonna 2020 näillä aloilla työskenteli 136 109 palkansaajaa, mikä tarkoittaa 15 394 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.

Muita havaintoja:

 • Palkansaajien määrä väheni dramaattisimmin Ravitsemistoiminnassa
 • Suurin pudotus tapahtui Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta (561) alatoimialaluokassa: palkansaajat vähinivät 8028 henkilöllä
 • Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut (562) vähenivät prosentuaalisesti eniten: -13,58 % prosenttia. Voisin kuvitella tämän johtuvan siitä, että esimerkiksi pitopalveluille ei ole ollut kysyntää lähes kaikkien juhlien, kuten häiden ja ristiäisten peruuntumisen myötä.

Lähde ja kuva aineistosta:

palkansaajat

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

Palkansaajien ansiotulokeskiarvon muutos

ToimialaPalkkakeskiarvo (2020)Palkkakeskiarvo (2019)Muutos (%)Muutos (€)
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (kaikki)11550 €12 485 €−7,5 %-935 €
Majoitus
(55)
12 894 €14 833 €−13,0 %-1 939 €
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
(551)
14 280 €16 553 €−13,7 %-2 273 €
Lomakylät, retkeilymajat yms.
(552)
9 735 €9 872 €−1,4 %-137 €
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
(553)
5 906 €6 013 €−1,8 %-107 €
Muu majoitus
(559)
8 145 €8 018 €1,6 %+127 €
Ravitsemistoiminta
(56)
11 327 €12 079 €−6,2 %-752 €
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
(561)
10 274 €11 028 €−6,8 %-754 €
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
(562)
17 136 €17 706 €−3,2 %-570 €
Baarit ja kahvilat
(563)
8 521 €9 036 €−5,7 %-515 €

Kolmas ja viimeinen taulukko esittää sekä majoitus- että ravitsemisalalla työskentelevien henkilöiden keskimääräistä ennakonpidätyksenalaista vuosiansiota vuosina 2019-2020.

Keskimääräinen vuosiansio laski 935 euroa, joka tarkoittaa prosentuaalisesti -7,5 % laskua vuoden 2019 palkkatasosta.

Muita havaintoja:

 • Keskimääräinen vuosiansio laski eniten Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet (551) -toimialaluokassa

Lähde ja kuva aineistosta:

palkkakeskiarvo

Tietoa selvityksen toteutuksesta

Kaikki tiedot tähän selvitykseen kerättiin Verohallinnon julkisesta tilastotietokannasta.

tietokanta

Kerätyt tiedot taulukoitiin ja sekä prosentuaaliset, että henkilömääriin liittyvät muutokset laskettiin taulukkolaskentaohjelmalla.

Päätin toteuttaa tämän pienimuotoisen tutkimuksen, koska halusin selvittää, mitä matkailu- ja ravintola-alalla todella numeroiden valossa tapahtui.

Kuten sanottu, koronan vaikutus matkailuun ja ravintolatoimintaan on näkynyt myös omassa lähipiirissäni.

Aiheesta on kirjoitettu paljon: muun muassa tämä artikkeli ravintola-alan työntekijöiden tilanteesta oli pysäyttävä. En kuitenkaan löytänyt ainakaan itse selvitystä, jossa olisi avattu koronan todellisia vaikutuksia verotietojen pohjalta.

Toivon siis, että tämä tuo jotain lisäarvoa ja hyötyä aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja selvityksen toteutuksesta ja aineiston keruusta saa sähköpostitse osoitteesta: [email protected]

Vastuuvapauslauseke: mikäli tässä artikkelissa esiintyy asiavirheitä, pyrin korjaamaan ne välittömästi. Aineisto itsessään, jonka perusteella taulukot tehtiin, on Verohallinnon tuottamaa. 

Etusivu » Matkailu- ja ravitsemustoiminnan palkkakehitys koronakriisissä
Scroll to Top