AOT vai OST? Vertailussa arvo-osuustili ja osakesäästötili

AOT vs OST

Olet saattanut kuulla termeistä arvo-osuustili (AOT) ja osakesäästötili (OST).

Mitä eroa näillä kahdella on ja kumpi on parempi vaihtoehto?

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välisiä eroja.

Alta löydät molempien tilien hyvät ja huonot puolet, joiden pohjalta voit tehdä valintasi näiden kahden välillä.

AOT vs OST: taulukko kertoo olennaiset erot

Kokosin kaikesta alempana kertomastani taulukon, minkä avulla voit vertailla arvo-osuustilejä ja osakesäästötilejä tiivistetyssä muodossa:

Arvo-osuustiliOsakesäästötili
HenkilöasiakkailleKylläKyllä
YritysasiakkailleKylläEi
Vuosittainen verotusKylläEi
Verotus vain nostojen yhteydessäEiKyllä
Osakkeiden ostoKylläKyllä
Osakerahastot, ETF-rahastot, joukkovelkakirjat, futuurit ja opitotKylläEi
ValuuttatilitKylläEi
Kokonaistalletuksen rajaEi rajoituksia100 000 €
Yläraja tilin arvolleEi rajoituksiaEi rajoituksia
Hankintameno-olettaman käyttö?KylläEi

Osakesäästötilin hyvät puolet ja edut

Osakesäästötilin hyvät puolet

Osakesäästötili lansaareaattiin edistämään kotitalouksien sijoittamista ja säästämistä.

Muun muassa tästä syystä osakesäästötili (OST) eroaa hieman tavallisesta arvo-osuustilistä.

Alla esittelen kyseisen tilin parhaat puolet.

Ei veroja osakesäästötilin sisällä

Sinun ei tarvitse maksaa veroja osakesäästötilin sisällä tapahtuneista kaupoista tai sinne saapuvista osingoista, kunhan kyseessä on kotimainen yritys.

Tämän ansiosta korkoa korolle -ilmiö voi toimia tehokkaammin, sillä uudelleensijoittaminen onnistuu ilman verottajan väliintuloa.

Mahdollistaa aktiivisen kaupankäynnin

Osakesäästötili (OST) mahdollistaa aktiivisemman kaupankäynnin, kun veroista ei tarvitse huolehtia, ennen kuin tililtä nostetaan rahaa.

Pidä kuitenkin mielessä se, että kauppaa tehdessä pitää maksaa välityspalkkio, minkä suuruus riippuu palveluntarjoajasta.

Myyntitappiot voi vähentää

Mahdolliset myyntitappiot voit vähentää verotuksessa, kun osakesäästötili lopetetaan ja varat nostetaan pois tililtä.

Osakesäästötilin huonot puolet ja haitat

Osakesäästötilin huonot puolet

Vaikka osakesäästötilillä on monia hyviä puolia, kolikolla on tietysti aina kääntöpuoli. Luettelin alle OST-tilin huonoa puolia tai suoranaisia haittoja.

Rajoitetut sijoituskohteet

Osakesäästötili mahdollistaa sijoittamisen vain osakkeisiin.

Verotuksen takia osakesäästötilille kannattaa hankkia vain kotimaisten yritysten osakkeita.

Verohallinto toteaa ulkomaisten osinkojen lähdeveroista näin:

“Osakesäästötilillä olevan ulkomaisen yhtiön osakkeiden perusteella saadusta osingosta perittyä lähdeveroa ei voida missään tilanteessa hyvittää verovelvollisen verotuksessa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) mukaisesti.”

Arvo-osuustilin omistajalla on paremmat mahdollisuudet saada ulkomaisten verottajien perimät lähdeverot huomioiduksi ja hyvitetyksi verotuksessa.

Tilien ja talletusten määrät on rajattu

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi per henkilö, eikä sijoittaja voi perustaa sitä yrityksen nimen alle.

Lisäksi tilille voi tallettaa vain rahaa – ja enintään 100 000 euroa.

(Tilin arvo voi onneksi kuitenkin kasvaa 100 000 euroa suuremmaksi.)

Tuotot tilille vasta talletusajan päätteeksi

Jos haluat saada tilillesi passiivista tuloa osinkojen avulla joka vuosi, ei kannata valita osakesäästötiliä.

Osakesäästötili sopii siis parhaiten sinulle, joka haluat ostaa osinkotuloilla lisää osakkeita.

Voit jatkaa uudelleensijoittamista vuosien ajan.

Verot maksetaan vasta varojen nostamisen yhteydessä, eli joskus tulevaisuudessa.

Tuolloin maksat myyntivoitoista 30 prosenttia veroa 30 000 euroon asti, minkä jälkeen pääomavero nousee 34 prosenttiin.

Ei hankintameno-olettamaa

Sijoittaja ei voi myyntivoittoja ilmoittaessaan käyttää hankintameno-olettamaa, jos kyseessä on osakesäästötili.

Tämä voi joissakin tilanteissa olla huono asia verotuksen kannalta.

Jos olet hankkinut osakkeet hankintameno-olettamaa halvemmalla, pitää sinun maksaa myyntivoittoveroa koko voiton osuudesta.

Kuten yllä totesin, mahdolliset myyntitappiot voi vähentää vasta tilin sulkemisen yhteydessä.

Arvo-osuustilin hyvät ja huonot puolet

Arvo-osuustili voi joissakin tilanteissa olla parempi vaihtoehto osakesäästötiliin verrattuna.

Kerron tässä ensin arvo-osuustilillä olevat hyvät puolet, minkä jälkeen esittelen arvo-osuustilille ominaiset heikkoudet.

Arvo-osuustilillä olevat hyvät puolet:

 • Arvo-osuustili on mahdollista avata myös yritykselle
 • Ei ylärajaa talletuksille: arvo-osuustilille voi sijoittaa niin paljon rahaa kuin haluat
 • Hankintameno-olettama on käytössä myyntivoittoa laskiessa
 • Valuuttatilin tai useamman avaaminen on mahdollista (toisin kuin osakesäästötilissä)
 • Arvo-osuustilillä kaupankäynti on mahdollista myös ETF- ja ETP-tuotteilla, joiden ohella voit hankkia myös rahastoja

Arvo-osuustilillä olevat huonot puolet:

 • Vuosittainen verotus (osakesäästötililtä saaduista tuloista maksetaan veroa vasta sijoitusajan päätteeksi)
 • Sijoituskohteiden vaihtaminen ja osinkojen uudelleensijoitus ei ole mahdollista ilman veroseuraamuksia

Huomioi nämä asiat AOT- ja OST-tilien verotuksesta

Sijoitustilejä koskee tietysti myös verotus. Lue alta lisää siitä, kuinka arvo-osuustilin verotus eroaa osakesäästötilillä saatujen tuottojen verotuksesta.

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin verotus on helppoa, sillä rahoituslaitokset ilmoittavat verottajalle suoraan vuoden aikana tekemäsi nostot.

Osakesäästötilin tuoman tuoton määrä ja sen ennakonpidätys ovat nähtävissä esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Mikäli et ole nostanut kuluneen vuoden aikana rahaa osakesäästötililtä, tuo kohta jää veroilmoituksessa tyhjäksi, eikä veroa tarvitse maksaa.

Arvo-osuustilin verotus

Arvo-osuustilin verotus eroaa hieman osakesäästötilin verotuksesta.

Osingot ja osakkeiden myynnistä mahdollisesti saadut myyntivoitot verotetaan vuosittain.

Jos sijoitat arvo-osuustilille:

 • Maksat osingoista veroa 25,5-28,9 %
 • Arvo-osuustilillä olevien suomalaisten pörssiosakkeiden osingoista jopa 15 % on verovapaata
 • Listaamattoman yhtiön osingoista jopa 75 % voi olla verovapaata tuloa

(Osakesäästötilillä osinkojen verovapaa osuus on 0 %, ja tilille nostettujen osinkojen veroprosentti on 30-34 %.)

Seuraavaksi asiaa arvo-osuustilin osakkeiden myynnistä.

Verottaja soveltaa osakkeiden myynnissä FIFO-periaatetta (eli First In, First Out).

Toisin sanoen verottaja tulkitsee osakkeet myydyksi ostojärjestyksessä, ellei eri aikaan hankittujen saman omaisuuden omistuserien hankintajärjestystä pystytä selvittämään.

Voit myydä osakkeita verovapaasti vain tiettyyn rajaan asti.

Verovapaan myynnin osuus on vain 1 000 euroa vuodessa.

Vaikka tietäisi paljon sijoittamisesta, kaikkia myyntejä ei voi pitää onnistuneina. Rahastot voivat käydä pakkasen puolella, ja osakkeissa on omat riskinsä.

Osakkeiden myynnistä koituneet tappiot voidaan kuitenkin vähentää pääomatuloista.

Kun täytät veroilmoitusta, on hyvä varmistaa, että saat kaikki ne verovähennykset ja helpotukset, joihin olet oikeutettu.

Muista ilmoittaa veroilmoituksella myös mahdolliset ulkomaan arvopaperikaupan tulot ja menot.

AOT vs OST: Katso viisi oleellista eroa

AOT vs OST

Olen tiivistänyt alle AOT vs OST -vertailussa paljastuneet oleellisimmat erot näiden kahden tilin välillä.

1. Verotus

Arvo-osuustilille sijoittavalta peritään veroa vuosittain kaikista myyntivoitoista ja saaduista osingoista.

Mikäli sinulla on osakesäästötili, maksat veroa vasta silloin, kun nostat varoja tililtä.

Jos myyt arvo-osuustilillä säilyttämäsi osakkeet tappiolla, tappiot voidaan vähentää pääomatuloista joka vuosi.

Osakesäästötilin kohdalla myyntitappiot voi vähentää verotuksessa vasta silloin, kun osakesäästötili lopetetaan.

2. Korkoa korolle -ilmiö

Osakesäästötilin verotusprosessi mahdollistaa sen, että tilinomistaja voi hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä hyvin tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

Tämä onkin yksi osakesäästötilillä olevista valttikorteista arvo-osuustiliin verrattuna.

Korkoa korolle -ilmiön hyödyt korostuvat silloin, kun kaikki saadut myyntivoitot ja osingot sijoitetaan kokonaisuudessaan uudelleen markkinoille.

3. Tilien määrä

Osakesäästötilille on asetettu useita rajoituksia.

Osakesäästötilejä ei voi avata yritykselle, ja yksityishenkilöllä voi olla vain yksi tili kerrallaan.

Jos sijoittaja kuitenkin avaa kaksi osakesäästötiliä samaan aikaan, häneltä voidaan periä lisäveroa jopa 10 euroa per päivä per tili. Veroseuraamus voisi olla vuositasolla jopa 7300 euroa.

Koska voit omistaa vain yhden osakesäästötilin, on syytä harkita tarkasti, mihin osakesäästötilin avaa. On siis tärkeää vertailla tarkasti eri palveluntarjoajien tarjoamia palveluita ja hinnastoja.

Jos harkitset osakesäästötilille sijoittamista, kannattaa esimerkiksi vertailla palveluntarjoajien hintoja kutakin osakekauppaa kohti, ja valita sitten mahdollisimman edullinen vaihtoehto.

Mikäli tiedät, että et esimerkiksi pysty yleensä sijoittamaan yli 700 euroa kerralla yhteen osakkeeseen, ei ehkä ole hyvä idea avata osakesäästötiliä palveluntarjoajalle, joka nappaa 7 euron välityspalkkion jokaisesta osakekaupasta.

Tällöin olisi edullisempaa valita palvelu, joka perii maksimissaan 1 prosentin välityspalkkion myös pienemmissä osakekaupoissa.

4. Talletusrajat

Osakesäästötilillä on 100 000 euron talletusraja.

Tuo 100 000 euron raja koskee koko omistusaikaa, eli kyse ei ole kertatalletusrajasta.

Arvo-osuustilillä ei ole ylärajaa talletukselle, mikä tekee siitä oivallisen heille, jotka suunnittelevat tallettavansa enemmän kuin 100 000 euron verran.

5. Sijoituskohteet

Yksi suuri ja huomionarvoinen ero AOT:n ja OST:n välillä löytyy sijoitustuotteista.

Osakesäästötilille voi ostaa ainoastaan osakkeita (kuten nimestäkin voi päätellä), jotka voivat olla sekä kotimaisia että ulkomaisia. Verotuksen takia kannattaa kuitenkin keskittyä suomalaisiin osakkeisiin.

Arvo-osuustilille puolestaan voi ostaa kaikenlaisia pörssilistattuja tuotteita aina osakkeista rahastoihin, ETF:iin, futuureihin ja joukkovelkakirjoihin.

Arvo-osuustilille voi ostaa myös ulkomaisia osakkeita.

Voit valita yhdeksi sijoituskohteeksi myös sellaiset ulkomaiset kasvuyritykset, mitkä eivät maksa osinkoa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Tesla, Netflix, Meta Platforms, Alphabet eli Google, Oatly ja Airbnb.

On myös syytä huomata, että johdannaiset ja viputuotteet (kuten bear- ja bull-sertifikaatit sekä unlimited turbot) on mahdollista hankkia vain arvo-osuustilille.

Aloittelevat sijoittajat harvemmin miettivät johdannaisia, mutta jos olet kokenut konkari alalla, tämä rajoitus sijoittamisesta on syytä pitää mielessä.

AOT vai OST: kumpi on parempi ratkaisu?

Jos haluat ostaa esimerkiksi ETF:iä, futuureita tai joukkovelkakirjoja, kannattaa valita arvo-osuustili, sillä vain sitä voi hyödyntää tuollaisiin tarkoituksiin.

Mikäli haluat ostaa vain osakkeita, on valinta arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välillä jo vaikeampi. Pohdin asiaa tässä alla.

Milloin valita osakesäästötili?

Jos ideana on sijoittaa pitkällä aikavälillä ja sijoittaa osinkoja ja myytyjä osakkeita uudelleen, osakesäästötili voi olla sijoittajan paras vaihtoehto.

Tämän tilin arvo voi nousta korkoa korolle -ilmiön seurauksena nimittäin todella nopeasti, ja verotuskäytännötkin kuulostavat hyviltä.

Osakesäästötili on hyvä vaihtoehto etenkin treidaajalle.

Osakesäästötili voi olla hyvä valinta etenkin, jos:

 • Sinulla on pitkän aikavälin suunnitelma sijoitusten varalle
 • Kun saat osinkoa, aiot sijoittaa ne uudelleen suurimman hyödyn saamiseksi
 • Sijoituskohteita on tarkoitus vaihtaa sijoitusaikana
 • Olet kiinnostunut etenkin suomalaisista osakkeista

Milloin kannattaa valita arvo-osuustili?

Jos tarkoituksena on sijoittaa ulkomaalaisiin osakkeisiin, kannattaa yleensä valita arvo-osuustili.

Arvo-osuustili kannattaa myös valita silloin, kun rahoja on tarkoitus käyttää lyhyen aikavälin sisällä, eikä niitä uudelleensijoiteta.

Edellisestä virkkeestä huolimatta lisään, että arvo-osuustili sopii myös osta ja pidä -tyyppiselle sijoittajalle.

Pitkällä aikavälillä nimittäin hankintameno-olettaman merkitys korostuu.

Toisin sanoen: jos tarkoituksena ei ole uudelleensijoittaa saatuja osinkoja vaan haluat mieluummin “unohtaa” sijoituksesi, kannattaa tutustua arvo-osuustileihin.

Vaikuttaako osakesäästötili Kelan tukiin?

Kela logoKun osakesäästötilit tulivat käyttöön vuoden 2020 alkupuolella, Kelan piti arvioida tällaisen uuden sijoitusmuodon vaikutuksia eri etuuksiin.

Kela päätti, että osingot katsotaan tuloksi useimmissa etuuksissa sinä vuonna, kun ne maksetaan osakesäästötilille, vaikka asiakas ei nostaisi osinkoja itselleen.

Osakesäästötilillä saatua osinkoa käsitellään siis samoin kuin arvo-osuustiliä ja sen kautta saatuja osinkoja.

Osinkotulot huomioidaan tulona:

 • Eläkkeensaajan asumistuessa
 • Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisässä
 • Leskeneläkkeen täydennysmäärässä
 • Perustoimeentulossa
 • Työmarkkinatuessa
 • Yleisessä asumistuessa

Kela ja Verohallinto suhtautuvat siis osakesäästötilistä saataviin osinkoihin aivan eri tavoin.

Siksi osakesäästötilillä voi olla vaikutusta tukiin, kuten esimerkiksi perustoimeentulotukeen. Euromääräiset rajat kannattaa tarkastaa Kelan sivuilta.

Miten osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen?

Vanhempien tai kummien mielestä osakesäästötilille tallettaminen voi olla hyvä tapa aloittaa lapselle säästäminen.

Säästöpotti kasvaa yhtä aikaa lapsen kanssa. Kaiken kaikkiaan tilille voi siirtää jopa 100 000 euroa.

Aikanaan lapsi voi lähteä opiskelemaan, ja silloin voi olla huolenaiheena se, miten osakesäästötilin omistaminen vaikuttaa opintotukeen.

Osakesäästötilille maksetut osingot eivät kuitenkaan vaikuta opintotukeen, elleivät nämä kaksi asiaa täyty:

 • Tili on voitolla
 • Tililtä nostetaan rahaa

Jos siis osakesäästötili olisi tappiolla, sieltä voisi nostaa rahaa ilman, että sillä olisi vaikutusta opintotukeen.

Arvo-osuustilin osingot ja luovutusvoitot ovat puolestaan aina opintotuessa huomioitavaa tuloa.

Loppusanat

Sekä arvo-osuustilillä että osakesäästötilillä on omat hyvät ja huonot puolensa, joten sijoittajien ja säästäjien tulisi vertailla molempia saatavilla olevia vaihtoehtoja huolellisesti.

Arvo-osuustilillä on joitain hyviä puolia, joita osakesäästötili ei pysty tarjoamaan. Se on esimerkiksi monipuolisempi kuin osakesäästötili, mikä sopii vain osakkeille.

Arvo-osuustiliä pidetään sopivampana passiivisemmille osta ja pidä -sijoittajille, kun taas osakesäästötili saattaa sopia aktiivisemmille treidaajille.

Sijoititpa sitten arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, osakkeiden arvo voi nousta tai laskea. Kannattaa siis muistaa se, että kumpikaan tili ei poista sijoittamisen riskejä.

Halutessaan sijoittaja voi tallettaa sekä arvo-osuustilille että osakesäästötilille, sillä sijoittaja voi avata itselleen nämä molemmat tilit.

Etusivu » Sijoittaminen » AOT vai OST
Scroll to Top