Verovähennykset: Katso mitä voi vähentää verotuksessa 2024

Verovähennykset

Pohdituttavatko erilaiset verovähennykset?

Kokosin avuksesi tämän tietopaketin siitä, mistä voi tehdä verovähennyksiä.

Käyn läpi sekä palkansaajan verovähennykset, toiminimen verovähennykset että sen, mistä kevytyrittäjä voi tehdä verovähennyksiä. Esittelen myös verovähennykset pääomatuloista.

Aloitan heti seuraavilla riveillä siitä, mitä tavallinen palkansaaja voi vähentää verotuksessa.

Palkansaajan verovähennykset

Palkansaajan verovähennykset koskettavat useimpia ansiotöissä olevia suomalaisia.

Veroilmoitukselle merkitään automaattisesti vain tietyt palkansaajan verovähennykset.

Todellisuudessa erilaisia verovähennyksiä on paljon lisää. Alta näet, mitä verovähennyksiä voi tehdä esimerkiksi silloin, jos tekee etätöitä kotoa käsin.

Matkakuluvähennys

Voit vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakulut halvimman vaihtoehdon mukaan.

Jos alueellasi on julkista liikennettä, et voi vähentää oman auton käytöstä syntyneitä matkakuluja kuin vain poikkeustapauksissa.

Muut matkakuluvähennykset annetaan kulkuneuvon perusteella:

 • Oma auto: 0,30 €/km (verovuonna 2023) ja 0,28 €/km (verovuonna 2024)
 • Työsuhdeauto: 0,24 €/km (verovuonna 2023) ja 0,21 €/km (verovuonna 2024)
 • Moottoripyörä: 0,20 €/km (verovuosina 2023 ja 2024)
 • Mopo: 0,11 €/km (verovuosina 2023 ja 2024)
 • Polkupyörä: 100 €/vuosi (verovuosina 2023 ja 2024)

Ilmoita kaikki toteutuneet matkakulut. Verohallinto huomioi sitten matkakulujen verovähennyksissä vuotuisen omavastuun.

Omavastuu on 750 euroa vuoden 2023 osalta ja 900 euroa vuoden 2024 osalta.

Verottaja huomioi puolestasi myös mahdollisten työttömyyskuukausien vaikutuksen matkakulujen omavastuuosuuteen.

Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi pienentää omavastuuta (70 euroa vuonna 2023 ja 80 euroa vuonna 2024).

Matkakulujen suurin vähennettävä määrä omavastuun jälkeen on 8 400 euroa vuodelta 2023. Vuonna 2024 maksimimäärä on 7 000 euroa.

Asuntolainan ja peruskorjauslainan korkovähennys

Asuntolainan ja asunnon peruskorjaukseen otetun lainan koroista ei saa enää verovähennyksiä vuonna 2024

Vielä vuonna 2022 asuntolainan ja peruskorjausta varten otetun remonttilainan koroista sai vähentää 5 %.

Huomaathan, että käänteisen asuntolainan koroista voi tehdä verovähennyksen, jos lainan käyttötarkoitus on tulonhankkimistoiminta.

Vinkki: Tuntuvatko asuntolainan korot veroilmoituksessa liian suurilta? Asuntolainan kilpailuttamisen avulla voit saada pienemmän marginaalin ja säästää rahaa.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tekee kunnossapito- ja perusparannustöiden sekä kotitaloustöiden teettämisestä edullisempaa.

Kotitalousvähennyksen saa töiden osuudesta, eli ei koko hinnasta.

Muista tarkastaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, sillä muuten verovähennykset jäävät saamatta.

Kotitalousvähennyksen määrä vuoden 2023 ja 2024 töiden osalta:

 • Kotitalousvähennys 40 % töiden osuudesta
 • Maksimimäärä 2250 euroa henkilöltä (puolisoiden yhteenlasketun kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 4 500 euroa)
 • Omavastuu 100 euroa henkilöltä
 • Jos palkkasi työntekijän, voi vähentää verotuksessa 15 % palkasta sekä työnantajan sivukulut

Kotitalousvähennys vuonna 2023 tai 2024 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön sekä öljylämmityksestä luopumisen osalta:

 • Kotitalousvähennys 60 % töiden osuudesta
 • Maksimimäärä 3500 euroa henkilöltä (puolisoiden yhteenlasketun kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa)
 • Omavastuu 100 euroa henkilöltä
 • Jos palkkasi työntekijän, voi vähentää verotuksessa 30 % palkasta sekä työnantajan sivukulut

Vuodesta 2024 alkaen kotitalousvähennystä voi tietyin edellytyksin saada myös kotona annetusta fysioterapiasta ja toimintaterapiasta.

Tulonhankkimisvähennys

Verohallinto tekee sinulle automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen.

Jos sinulle on kertynyt tulonhankkimiskuluja enemmän kuin 750 euroa, korjaa veroilmoitukseen merkitty tulonhankkimisvähennys oikeanlaiseksi.

Laske yhteen ainakin nämä tulonhankkimiskulut:

 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (Veroilmoituksella voi olla jo valmiiksi tieto työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista: tarkasta, että kaikki luvut ovat oikein)
 • Ammattikirjallisuus
 • Työvälineet ja niiden huollot
 • Tietokoneen ja sen oheislaitteiden hankintahinta sekä tietoliikenneyhteydet
 • Suorituksen maksajan perimät palkkiot, kuten laskutuspalvelun palkkiot
 • Työhuonevähennys, jos työskentelet kotona
 • Työasuntovähennys, jos sinulla on kakkosasunto töitä varten
 • Virka- tai työpuku
 • Opintomatkojen kustannukset
 • Muuttokustannukset työn perässä uudelle paikkakunnalle
 • Edustusmenot, palkkamenot ja elatus- sekä eläkemenot (koskevat melko harvaa palkkatulon saajaa)
 • Tieteen harjoittajien ja taiteilijoiden kustannukset
 • Luottamustehtävien kulut
 • Metsätyöhön liittyvät kustannukset

Jos siis tulonhankkimiskulut ylittävät 750 euroa, voit vaatia lisää vähennyksiä.

Alla muutamia huomioitavia asioita.

Tietokoneen ja tietoliikenneyhteyksien verovähennys on 0, 50 tai 100 prosenttia sen mukaan, kuinka paljon tietokonetta käytetään tulonhankkimistoiminnassa.

Jos työvälineen (kuten tietokoneen tai moottorisahan) hankintameno on enintään 1 200 euroa, voidaan se vähentää kerralla. Muussa tapauksessa hankintameno vähennetään 25 % vuotuisina poistoina.

Mikäli työnantaja antaa rahaa tietokoneen tai esimerkiksi työvaatteiden hankkimiseen, et voi vähentää niiden kustannuksia edes osittain.

Kaavamainen työhuonevähennys vuonna 2023 ja 2024:

 • Kotoa käsin työskentelyä yli 50 % vuoden työpäivistä: suuruus 940 euroa
 • Kotoa käsin työskentelyä korkeintaan 50 % vuoden työpäivistä: suuruus 470 euroa
 • Vain satunnaista kotoa käsin työskentelyä: suuruus 235 euroa

Työhuonevähennystä voidaan hakea myös todellisten kulujen perusteella.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat muun muassa toimistokalusteiden hankintamenot, lämmityskulut, remonttikulut ja rakennuksen hankintamenon poisto. Lämmitys- ynnä muut kulut voi vähentää vain työhuoneen osalta.

Jos henkilö työskentelee usein etänä ja saa passiivisia tuloja satunnaisella sijoitustoiminnalla, hän voi ilmoittaa työhuonevähennyksen sekä ansiotuloista että pääomatuloista.

Jos molemmat aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulonhankkimistarkoituksessa, voidaan kaavamainen työhuonevähennys tehdä molemmille.

Mikäli työhuonevähennys tehdään todellisten kulujen mukaan, verovähennykset ja niiden jakaminen selvitetään tuolloin tapauskohtaisesti.

Huomaathan, että vain palkansaajalla on oikeus vähentää tulonhankkimismenoja. Siksi tulonhankkimisvähennys ei ole mahdollinen esimerkiksi työkorvauksista, työttömyyspäivärahasta tai eläketuloista.

Muut verovähennykset

Verottaja tekee (tulonhankkimisvähennyksen lisäksi) nämä verovähennykset puolestasi:

 • Ansiotulovähennys
 • Työtulovähennys
 • Perusvähennys (vain pienituloisille)
 • Eläketulovähennys
 • Invalidivähennys (tämä poistui 1.1.2023)
 • Merityötulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Opintolainavähennys (koskee vain ennen 1.8.2014 korkeakouluopinnot aloittaneita)
 • Sähkövähennys (koskee vain aikaväliä tammikuu-huhtikuu 2023)

Seuraavat verovähennykset sinun tulee ilmoittaa itse:

 • Elatusmaksuvähennys: jos maksat lapsestasi elatusapua, saat vähentää ⅛-osan maksuista (enintään 80 euroa vuodessa per lapsi)
 • Lahjoitusvähennys, jos olet lahjoittanut yliopistolle tai korkeakoululle vähintään 850 euroa
 • Tulontasausvähennys, jos olet saanut verovuoden aikana kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneitä ansiotuloja vähintään 2500 euroa
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys: harkinnanvarainen vähennys, jos esimerkiksi työttömyys tai elatusvelvollisuus on alentanut veronmaksukykyäsi (vähennys enintään 1400 euroa per vuosi)

Henkilö voi vähentää verotuksessa myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja (enintään 5 000 euroa vuodessa). Tarkasta, että kyseiset maksut on kirjattu oikein veroilmoitukselle.

Työttömän verovähennykset

Työttömänkin kannattaa miettiä, mistä saa verovähennyksiä, olipa hän tehnyt verovuoden mittaan töitä tai ei.

Työttömän verovähennykset ovat monessa tapauksessa samoja kuin palkansaajan verovähennykset.

Riippuu verolajista, tehdäänkö vähentäminen ensisijaisesti ansio- vaiko pääomatuloista.

Esimerkiksi asuntolainan korkovähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos niitä ei ole, 30 prosenttia vähennyskelpoisista tuloista vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Kuten tästä käy ilmi, verottaja tulkitsee myös Kelan maksamat etuudet ansiotuloiksi.

Esimerkiksi kotitalousvähennys voidaan tehdä joko pääoma- tai ansiotuloista. Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, Verottaja vähentää vähentämättä jääneen määrän puolison veroista.

Jos puolisoa ei ole tai veroja ei sittenkään ole tarpeeksi, vähennys jää käyttämättä.

Vähävaraisen työttömän kannattaa selvittää mahdollisuutensa veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen.

Verovähennykset pääomatuloista

Ansiotuloista tehtävät vähennykset ovat eri asia kuin se, mitä saa vähentää pääomatuloista.

Pääomatuloja ovat muun muassa:

 • Vuokratulo
 • Osinkotulo
 • Yrittäjätulon pääomatulo-osuus
 • Voitto-osuus ja luovutusvoitto
 • Eräät korkotulot (kuten ulkomaisten säästötilien korkotulot)
 • Puunmyyntitulo
 • Maa-aineksesta (kuten soran myynnistä) saatu tulo

Pääomatuloja koskee 30 % pääomatuloverokanta aina 30 000 euron rajaan saakka. Sen yli meneviä pääomatuloja verotetaan 34 % pääomatuloveron mukaan.

Pääomatuloista voi vähentää lähtökohtaisesti kaikki pääomatulojen tulonhankkimistoiminnasta aiheutuneet kulut.

Vähennyskelpoisia kuluja, joita voi ilmoittaa verottajalle, ovat esimerkiksi:

 • Arvopapereiden ja -osuuksien hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut (ilmoita koko summa: Verohallinnon vastuulla on 50 € omavastuun vähentäminen)
 • Pääomatulona verotetun osakaslainan takaisinmaksuerät
 • 100 % tulonhankkimislainojen koroista
 • Joukkovelkakirjalainan jälkimarkkinahyvitys
 • Työhuonevähennys
 • Koulutusmenot ja ammattikirjallisuus (kuten sijoituskirjat)
 • Puhelin- ja ATK-kulut
 • Tappiot, kuten myyntitappiot

Jos olet perinyt pörssiosakkeita ja ottanut lainaa perintöveroon, saatat ajatella lainan olevan tulonhankkimisvelka.

Tässä Taloustaidon artikkelissa verojuristi Juha Salmikivi kuitenkin kertoo, ettei velan korko ole verovähennyskelpoinen, sillä kyseessä on laina verovelan maksamiseen.

Sellaista lainaa ei katsota verotuksessa edes välillisesti tulonhankkimiseen liittyväksi velaksi.

Mitä vuokratuloista vähennetään?

Asuntosijoittamisen suosio on viime vuosina kasvanut.

Tilastojen mukaan noin 350 000 suomalaista saisi vuokratuloja.

Siksi esittelen alla hieman tarkemmin sitä, mitä vuokratuloista vähennetään.

Jos olet ostanut sijoitusasunnon velkavivulla, on lainasi tulonhankkimisvelka, minkä koroista ja kuluista voit tehdä 100 % vähennyksen.

Vuokranantaja saa vähentää vuokratulojen verotuksessa myös seuraavat tulonhankkimiskulut:

 • Rahoitusvastike korkoineen (jos taloyhtiölaina on tuloutettu taloyhtiön tuloslaskelmassa)
 • Hoitovastike
 • Vesimaksut
 • Kiinteistövero, lämmitys- ja sähkökulut sekä hankintamenot (jos vuokraat kiinteistöä)
 • Irtaimiston hankinta
 • Kalustevähennys (jos vuokraat kalustettua asuntoa)
 • Remonttikulut
 • Vuokraustoiminnan tappio
 • Matkakulut
 • Puhelinkulut
 • Vakuutusmaksut
 • Työhuonevähennys
 • Välityspalkkiot ja ilmoituskulut
 • Vuokralaiselle annetut huomionosoitukset

Vähennysten käyttämättä jättäminen voi tehdä kassavirrasta negatiivista, joten pohdi aina veroilmoitusta täyttäessäsi, mistä kaikesta voit hakea vähennystä.

Toiminimen verovähennykset

Pääasiassa kaikki elinkeinotoiminnasta aiheutuneet menot ovat niitä kuluja, mistä voi tehdä verovähennyksiä.

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, voit tehdä vähennyksen muun muassa näistä kuluista:

 • Tieto- ja puhelinliikenteen kulut, ohjelmistot ja palvelinmaksut
 • Toimistotarvikkeet, työkalut, pienhankinnat
 • Toimitilan vuokra
 • Edustusmenot (50 % verovähennysoikeus eikä ALV-vähennyskelpoisuutta)
 • Neuvottelukulut (100 % verovähennysoikeus myös arvonlisäverojen osalta)
 • Markkinointikulut ja mainoslahjat
 • Matkakulut
 • Työvaatekulut
 • Kirjanpitokulut
 • Ammattikirjallisuuden hankintakulut
 • Vakuutusmaksut
 • YEL-maksut
 • Yrityksen perustamismenot
 • Järjestöjen jäsenmaksut
 • Koulutusmenot
 • Lupamaksut
 • Tutkimusmenot
 • Sponsorointi
 • Yrityslainojen korot
 • Työterveyshuolto

Voi olla vaikea hahmottaa, mistä ja miten vähennys tehdään.

Olenkin usein todennut, että hyvä kirjanpitäjä on yrittäjän paras ystävä.

Kirjanpitäjän avulla kaikki toiminimen verovähennykset tulevat hyödynnettyä ja haettua juuri oikein (ja kyllä, tilitoimiston lasku oikeuttaa vero vähennyksen tekemiseen).

Otetaanpa muutama toiminimen vähennys erityistarkasteluun.

Pienhankinta vai poisto?

Tietokoneita ja esimerkiksi rakennustyömailla tarvittavia työvälineitä vähennettäessä tulee tietää se, mistä tehdään vähennys kerralla ja mitkä vähennetään vuosipoistoina.

Pienhankinta vähennetään kerralla.

Pienhankinta on käyttöomaisuus, minkä arvioiduksi käyttöiäksi lasketaan enintään 3 vuotta, ja minkä hankintahinta on enintään 1200 euroa.

Pienhankinnoista voi tehdä vähennystä enintään 3600 euroa vuodessa.

Edellä mainitut luvut pätevät sekä verovuonna 2023 että verovuonna 2024.

Jos omaisuuden käyttöikä ylittää kolme vuotta tai hankintahinta on yli 1200 euroa, hankintahinnan vähentäminen pitää jaksottaa eri vuosille.

Vähennysten jaksottaminen tarkoittaa samaa kuin vuotuisten poistojen tekeminen.

Poiston määrä on normaalisti enintään 25 prosenttia vuodessa.

Verovuosina 2020-2025 voit kuitenkin tehdä uuden koneen tai laitteen hankintamenosta poikkeuksellisesti 50 % poiston.

Huomaathan, että kulumattoman käyttöomaisuuden (kuten maa-alueen tai huoneisto-osakkaiden) hankinnasta ei voi tehdä poistoja.

Eri kulut vähennetään eri tavoin

Kuten yläpuolisesta listasta käy ilmi, sillä on väliä, onko kyseessä edustus- vaiko neuvottelupulla.

Edustuspullasta voi tehdä vähennystä vain 50 %, eikä arvonlisäverovähennyskelpoisuutta ole lainkaan. Neuvottelupullat sen sijaan oikeuttavat suoraan 100 % vähennyksen tekemiseen.

Merkitse siis tositteeseen, mihin tarkoitukseen olet kunkin hankinnan tehnyt.

Mielestäni on epäreilua, ettei toiminimiyrittäjä voi tehdä kaikkia samoja vähennyksiä kuin muut yrittäjät.

Toiminimiyrittäjä ei voi hyödyntää esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietua, minkä arvo on enintään 400 euroa.

Puuttuvat vähennykset olivat yksi iso syy siihen, miksi muutin toiminimiyritykseni kommandiittiyhtiöksi joitain vuosia sitten.

Samalla aloin käyttää kirjanpitäjää. Voin itse keskittyä työhön, kun kirjanpidon hoito kaikkia veroja myöten on kirjanpitäjän vastuulla.

Mitä verovähennyksiä kevytyrittäjä voi tehdä?

Laskutuspalvelun avulla palveluksistaan laskuttava kevytyrittäjä istuu tavallaan kahdella jakkaralla.

Jossain kontekstissa kevytyrittäjä katsotaan yrittäjäksi. Hänen täytyy muun muassa ottaa YEL-vakuutus tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Verohallinto toteaa kevytyrittäjistä näin:

“Laskutuspalveluyritys voi maksaa sinulle joko palkkaa tai työkorvausta. Tarkista laskutuspalveluyrityksestä, kumpaa tuloa saat.

[–]Jos laskutuspalveluyritys maksaa sinulle työkorvausta, sinulle voi syntyä arvonlisäverovelvoitteita. Jos myyt tavaroita tai palveluita yli 15 000 eurolla tilikaudessa (12 kk), sinun pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.”

On tavallista, että laskutuspalvelun palkkiot ovat nimenomaan palkkatuloa.

Tämän artikkelin alkuosassa esittelin palkansaajan verovähennyksiä: ne ovat vastaus siihen, mistä verovähennyksiä kevytyrittäjä voi tehdä.

Kevytyrittäjän vähennys voi siis olla vaikkapa:

 • Maskivähennys, jos olet tarvinnut maskeja palkkatulon hankkimiseen
 • Matkakuluvähennys
 • Työhuonevähennys
 • Laskutuspalvelun palvelumaksu

Vähennys voidaan tehdä myös mahdollisten YEL-maksujen ja sairausvakuutusmaksujen osalta.

Myös kevytyrittäjä saa (automaattisesti) 750 euron tulonhankkimisvähennyksen

Varmista suoraan laskutuspalvelultasi, mikä vähennys tehdään sen kautta ja mitkä vähennykset sinun täytyy ilmoittaa itse.

Koska kevytyrittäjällä ei tavanomaisesti ole y-tunnusta, hän ei voi saada yrityslainaa.

Siksi esimerkiksi asiakaskäynteihin tarvittava auto pitää usein ostaa omiin nimiin tulevalla lainalla tai osamaksusopimuksella.

Kulutusluottojen korot eivät lähtökohtaisesti ole verovähennyskelpoisia.

Myyntivoittovero, lahjavero ja perintövero

Lopuksi käsittelen lyhyesti myyntivoittoveron eli luovutusvoittoveron, lahjaveron ja perintöveron.

Myyntivoittovero eli luovutusvoittovero

Jos myyt tai vaihdat omaisuuttasi ja teet voittoa, syntyy sinulle myynti- eli luovutusvoittoa.

Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa.

Veroprosentti on 30 % aina 30 000 euroon asti. Tämän ylittävältä osalta veroprosentti on 34.

Luovutusvoittoa voi saada:

 • Asunnon myynnistä
 • Arvopaperien myynnistä
 • Kryptovaluutan myynnistä
 • Metsäkiinteistöjen ja metsätalouden käyttöomaisuuden myynnistä
 • Koti-irtaimiston myynnistä (joudut maksamaan veroa, jos saat tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä voittoa yli 5000 euroa)

Voit ilmoittaa luovutusvoitot kahdella tavalla.

Voit ilmoittaa tiedot OmaVerossa heti kaupanteon jälkeen ja hakea samalla ennakkoveroa tai muutosta verokorttiin.

Toinen vaihtoehto on täydentää tiedot esitäytetylle veroilmoitukselle seuraavana keväänä.

Jos ostaja maksaa alkuperäistä hankintahintaa vähemmän, ilmoita myyntitappio (eli luovutustappio). Tappion saa vähentää saman verovuoden luovutusvoitoista tai muista pääomatuloista.

Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, jos nämä molemmat ehdot täyttyvät:

 • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta
 • Sinä tai joku perheenjäsenistä on asunut asunnossa vakituisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta

Huomaathan, että asunnon väliaikainenkin vuokraus katkaisee tuon kahden vuoden vakituisen asumisjakson.

Esimerkiksi Airbnb-vuokraus voi siis viedä oikeutesi myydä asunto verovapaasti. Tällä lailla hävitty rahasumma voi olla arvoltaan jopa monta tuhatta euroa, eli kannattaa olla tarkkana.

Vaikka voisit myydä asunnon verovapaasti, on sinun ilmoitettava tiedot asunnon myynnistä ja sen hinnasta suoraan Verohallinnolle.

Sijoitusasunnon ja vapaa-ajan asunnon myyminen ei ole verovapaata, vaikka olisi omistanut kohteen vuosikaudet.

Lahjavero

Jos saat yhdeltä henkilöltä kolmen vuoden sisällä lahjan/lahjoja yli 4999 euron arvosta, tulee sinun tehdä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle 3 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Verottaja lähettää sinulle verotuspäätöksen lahjaverosta. Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua verotuspäätöksen valmistumisesta.

Lahjaverotukseen mahdollisesti liittyvään lisäselvityspyyntöön ja pankin mahdollisesti pyytämään alkuperäselvitykseen kannattaa varautua tekemällä lahjanantajan kanssa lahjakirja.

Lahjansaaja ei ole oikeutettu minkäänlaisiin vähennyksiin.

Ainoa tapa pienentää lahjaveroa on jättää lahjanantajalle hallintaoikeus lahjoitettuun omaisuuteen. Hallintaoikeuden pidättäminen on ilmoitettava lahjaveroilmoituksessa.

Perintövero

Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolemasta, ja perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden sisällä perukirjoituksesta.

Myös osittaisesta tai täydellisestä perinnönjaosta tehtävä perinnönjakokirja tulee toimittaa Verohallinnosta.

Erillistä perintöveroilmoitusta ei tarvita.

Perukirjan käsittely kestää noin 6-12 kuukautta, minkä jälkeen jokainen perillinen saa oman verotuspäätöksensä ja tiedon perintöveron määrästä.

Ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluessa perintöverotuspäätöksen valmistumisesta.

Et voi hakea vähennyksiä tästä verosta, mutta voit hakea oikaisua, jos olette eri mieltä omaisuuden arvosta.

Perintöverotusta koskeva verotuspäätös kannattaa säilyttää, koska siihen merkittyä perintöverotusarvoa voi tarvita myöhemmin, kun lasketaan mahdollista myyntivoittoa.

Verotusarvoa käytetään nimittäin perityn omaisuuden hankintahintana.

Usein kysytyt kysymykset

Lopuksi vastaan kysymyksiin, joita verovähennykset usein herättävät.

Mitä verovähennys tarkoittaa?

Verovähennys tarkoittaa siis vähennyksiä, mitkä laskevat verotettavan tulon määrää. Kun verotettava tulo pienenee, pienenee myös maksettavan veron määrä. Saat jotkin vähennykset (kuten 750 euron tulonhankkimisvähennyksen) automaattisesti, mutta monet on ilmoitettava itse.

Tehdäänkö verovähennykset tuloista vai verosta?

Monet vähennykset pienentävät verotettavan ansio- tai pääomatulon määrää. Esimerkiksi kotitalousvähennys on poikkeus: se vähentää maksettavaksi koituvan veron määrää täysimääräisenä. Myös muutamat muut vähennykset pienentävät veron määrää.

Miten haen verovähennyksiä?

Saat keväällä esitäytetyn veroilmoituksen sekä postitse että sähköisesti OmaVero-palveluun. Tarkasta veroilmoitus ja korjaa tai täydennä se tarvittaessa. Älä lähetä Verohallinnolle mitään tositteita, ellei niitä erikseen pyydetä. Saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen, mistä käy ilmi, saatko rahaa takaisin.

Kauanko vähennyksen tosite tulee säästää?

Sinun täytyy säästää hakemasi vähennyksen kuitti tai muu tosite (kuten ajopäiväkirja) 6 vuoden ajan verovuoden päättymisestä. Omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenoja koskevat tositteet kannattaa säilyttää pidempään luovutusvoittolaskelmaa varten.

Mitä verovähennyksiä etätyöstä voi hakea?

Vaikka luuli jo tuntevansa kaikki verovähennykset, etätyö on voinut tuoda mutkia matkaan. Etätöitä tekevä voi vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakuluja vain niiltä päiviltä, jolloin hän käy työpaikalla. Etätyöntekijä voi hakea myös työhuonevähennystä. Lisäksi hän voi vähentää kuluja työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näppäimistöstä, jos työnantaja ei maksa näitä hankintoja. Myös nettiyhteydestä syntyneet kulut voivat olla vähennyskelpoisia.

Voiko verovähennyksiä hakea takautuvasti?

Vähennyksiä voi hakea takautuvasti. Tee oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle ja odota ratkaisua sekä mahdollista veronpalautusta. Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Olen itse onnistuneesti hakenut tai auttanut hakemaan oikaisua verotukseen monta kertaa.

Mitä tarkoittaa alijäämähyvitys?

Pääomatulojen alijäämää syntyy silloin, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat pääomatuloja suurempia. 30 % pääomatulojen alijäämästä voidaan hyvittää ansiotuloverotuksessa alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1400 euroa. Huollettavista lapsista voi saada 400-800 euron korotuksen enimmäismäärään.

Mitä ei saa vähentää verotuksessa?

Tavanomaiset elantomenot tai verovapaan tulon hankintaan ja säilyttämiseen liittyvät tulot eivät ole verovähennyskelpoisia. Esimerkiksi aikakauslehtien tilausmaksuja tai verovapaasti myytyjen luonnonmarjojen keräämisestä johtuneita menoja ei saa vähentää tulonhankkimismenoina.

Koska veronpalautukset maksetaan?

Veronpalautuksille ei enää ole yhteistä maksupäivää. Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, koska oma verotus päättyy. Päättymispäivän näet verotuspäätöksestä ja OmaVerosta. Suurin osa henkilöasiakkaista vastaanottaa veronpalautuksen elokuussa tai syyskuussa.

Millaisen koron saan veronpalautuksille?

Veronpalautukselle maksettava hyvityskorko ei näy verotuspäätöksessä. Korko lisätään palautettavaan määrään veronpalautuksen yhteydessä. Vuonna 2023 korko on 0,50 %. Vuonna 2024 se on 2 %. Jos tilanne on päinvastainen ja joudut maksamaan jäännösveroa, peritään sinulta huojennettua viivästyskorkoa (6 % alkaen 1.2.2024) eräpäivään saakka. Korosta tehdään automaattinen 20 euron vähennys.

Etusivu » Verovähennykset
Scroll to Top