Tulevaisuuden ammatit: 70 työtä joihin kannattaa kouluttautua!

Tulevaisuuden ammatit

Sisällysluettelo

Oletko valitsemassa opiskelu- tai harjoittelupaikkaa?

Ellei sinulla ole selkeää haave- tai kutsumusammattia, mitä kohden pyrkiä, voit valita alan esimerkiksi sen työllistävyysnäkymien perusteella.

Osa nykyisistä ammateista voi lähitulevaisuudessa kadota jopa kokonaan, ja tulevaisuuden ammatit tulevat niiden tilalle.

Monia nykyisiä ammatteja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, mutta niiden sisältö saattaa muuttua paljonkin.

Tässä artikkelissa pohdin sitä, millaisia tulevaisuuden ammatit saattavat olla.

Listasin yhteensä 70 esimerkkiä, joista voit löytää inspiraatiota oman urapolkusi suunnittelemiseen ja rakentamiseen.

Näistä tulevaisuuden ammatti sinullekin?

Kokosin alle 70 mahdollista tulevaisuuden ammattia.

Monet niistä ovat jo olemassa olevia ammatteja, mutta jotkut voivat kuulostaa varsin mielikuvituksellisilta.

Teknologisen vallankumouksen myötä ajan ja paikan merkitys on vähentynyt, joten kotona tehtävä etätyö on mahdollista monissa listan ammateissa.

Tsekkaa lista läpi ja poimi itsellesi sopivat ideat talteen!

1. Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjiä tarvitaan muun muassa pelituotantoon ja 3D-mallinnukseen.

Ohjelmistokehittäjille on tarvetta esimerkiksi kouluopiskelun pelillistämisessä.

2. Web-suunnittelija ja web-kehittäjä

Web-suunnittelija ja web-kehittäjä vastaavat kaikesta, mikä näkyy internetsivujen käyttäjille. Tulevaisuudessa verkkosivujen merkitys yrityksille tullee vain kasvamaan, joten työllisyysnäkymät ovat hyvät.

3. UX- ja UI-suunnittelija

Verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai muun ohjelmiston käytettävyyteen on panostettava. UX-suunnittelija hoitaa käyttäjäkokemuksen suunnittelun, ja IU-suunnittelija vastaa käyttöliittymäsuunnittelusta.

4. Äänikäyttöliittymäsuunnittelija

Äänikäyttöliittymäsuunnittelija voi opettaa tekoälyn puhumaan juuri oikein painotuksin ja vaikkapa savon murteella. Miellyttävä ääni voi lisätä tekoälyn suosiota ja käyttökohteita merkittävästi.

5. Robotin persoonallisuuskehittäjä

Robotin persoonallisuuskehittäjäRobotti voi hoitaa tulevaisuudessa monet suorittavan työn tehtävät.

Persoonallisuuskehittäjä vastaa siitä, että robotti tulee toimeen ihmistyöntekijöiden kanssa, ja että se edustaa asiakaskohtaamisissa työnantajayrityksensä arvoja.

6. 3D-arkkitehti ja -insinööri

3D-tulosteiden käyttökohteiden lisääntyminen tarkoittaa kasvavaa tarvetta 3D-arkkitehdeille ja -insinööreille.

7. Ilmastonmuutosarkkitehti

Ilmastonmuutosarkkitehdit suunnittelevat rakennuksia ja kokonaisia kaupunkeja, mitkä kestävät ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet.

Työssä on otettava huomioon myös ilmaston lämpenemisen hidastaminen ja uudet yhteisöllisyyden muodot.

8. Ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinööri kehittelee uusia ja kestäviä ympäristönhallintajärjestelmiä sekä -ratkaisuja.

Insinööriksi kannattaa kouluttautua jo nyt, sillä kyseinen työ on tänäkin päivänä hyväpalkkainen ammatti.

9. Sairaalainsinööri

Väestön ikääntyminen ja uusien terveysuhkien globaali leviäminen tarkoittavat sitä, että sairaaloita ja sairaalakalustoja on kehitettävä jatkuvasti.

Tässä tarvitaan muun muassa sairaalainsinöörejä.

10. Tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalouden insinöörit työskentelevät myös tulevaisuudessa optimoidakseen ja tehostaakseen toimitusketjuja, laitteistoja ja muita prosesseja.

11. Jätedatainsinööri

Jätedatainsinööri selvittää, miten datajäte voidaan parhaiten hyödyntää.

Jotta jätedatamassoista voitaisiin löytää uusia ideoita, tarvitaan sekä tekoälyä että ihmisaivoja.

12. Vaihtoehtoisen (ympäristöystävällisen) energiatuotannon asiantuntija

Uusiutumattomia energialähteitä käytetään vielä laajasti, mutta vaihtoehtoisten energiamuotojen asiantuntijat vievät muutosta eteenpäin.

13. Ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suunnittelija

Myös tulevaisuuden ammateissa tarvitaan paikasta toiseen siirtymisen mahdollistavia kulkuneuvoja, vapaa-ajasta puhumattakaan.

Ekologisten ja eettisesti valmistettavien liikennevälineiden kehitystyö on vielä kesken, ja alalle tarvitaan lisää osaajia.

14. Hiilijalanjäljen laskija

Hiilijalanjäljen laskijaMonet kuluttajat ovat jo nyt tiedostavia ja vastuullisia. Tulevaisuudessa voi olla vielä tärkeämpää, että tuotteen tai palvelun tiedoissa ilmoitetaan sen hiilijalanjälki.

Tulevaisuuden ammatteja voivat olla myös tavarankulun hiilijalanjäljen laskija sekä tavaroiden kaukolastaaja.

15. Kaupunkilennonjohtaja

Autot eivät vielä lennä, mutta ehkä jo lähitulevaisuudessa työmatkaliikenne hoituu lentävillä kulkuneuvoilla. Siinä vaiheessa kaupunkilennonjohtaja voi olla liikennevalotolppaa tärkeämpi.

16. Yhteisöpäällikkö (community manager)

Yhteisöpäällikkö on viestinviejä ja ongelmanratkaisija yrityksen sekä sen ympärillä olevien kuluttajien ja yhteisöjen välillä.

17. Innovaatiojohtaja

Innovaatiotyöntekijät ja -johtajat ponnistelevat yrityksen strategioiden kehittämiseksi ja liiketoimintamallin parantamiseksi.

Todella monet tulevaisuuden ammatit tähtäävät juuri siihen, että työnantajayritys pystyy erottumaan kilpailijoistaan tarjoamalla jotain parempaa.

18. Kvanttikoneoppimisen analyytikko

Kvanttikoneoppimisen analyytikon uurastuksen tavoitteena on parantaa kulloisenkin järjestelmän algoritmien suorituskykyä ja nopeutta.

19. Käyttäytymistietopäällikkö

Ihmisen käyttäytymiseen liittyvää data voidaan kerätä antureilla ja muilla biometrisilla laitteilla, mutta jonkun tulee osata analysoida ja hyödyntää kerätty tieto.

20. Algoritmipäällikkö

AlgoritmipäälikköAlgoritmipäällikkö valvoo sitä, että tekoälylle perustuvat algoritmit ovat toimineet yrityksen arvojen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

21. Tietokannan ylläpitäjä

Erilaisten yritysten tietokannat tarvitsevat päivityksiä ja muuta ylläpitämistä myös tulevaisuudessa.

22. Pilvenvartija

Mitä suurimmissa määrin erilaiset tiedostot ja kokonaiset rekisterit siirtyvät pilvipalveluihin, sitä enemmän tarvitaan työntekijöitä pilvipalveluiden ylläpitämiseen sekä esimerkiksi tietoturvan kehittämiseen.

23. Tietoturva-asiantuntija

Tietoturva-asiantuntija on tärkeä tulevaisuuden ammatti. Asiantuntijaa tarvitaan estämään esimerkiksi kyberhyökkäykset ja tietomurrot.

24. Faktantarkastaja

Tässä tulevaisuuden ammatissa pyritään paljastamaan valheet (kuten valeuutiset) ja väärennetyt identiteetit.

Koska deepfake-tekniikalla voidaan luoda uskottavia valeuutisia, tarvitaan osaajia, jotka voivat tarvittaessa todistaa verkossa näkyvien henkilöiden aitouden.

25. Kohinanpoistaja

Kohinanpoistaja tekee informaatiovirrasta miellyttävämpää ja ymmärrettävämpää poistamalla kohinaa ja muuta hälyä.

26. Esteettömyystarkastaja

Esteettömyystarkastaja arvioi robottiliikenteen toimintamahdollisuuksia kulloisessakin ympäristössä.

Toki esteettömyystarkastajalla voidaan tulevaisuudessa viitata myös henkilöön, joka arvioi esimerkiksi verkkosivustojen saavutettavuutta.

27. Maksetun verkkomainonnan päällikkö

Jotkin tulevaisuuden ammatit voivat olla merkitykseltään ja sisällöltään samanlaisia kuin nykyäänkin.

Tulevaisuudessa tarvitaan todennäköisesti esimerkiksi samoja digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia kuin tänä päivänäkin.

Esimerkiksi kaupallisen verkkomainonnan päällikköä tarvittaneen jatkossakin vastaamaan kaikista maksetuista mediakampanjoista, kuten Google Ads -mainonnasta (ellei Googlelle tule korvaajaa).

28. Data-analyytikko ja sosiaalisen median analyytikko

Data-analyytikkoData-analyytikko ja sosiaalisen median analyytikko tarjoavat oletettavasti myös jatkossa tuiki tärkeää tietoa esimerkiksi yrityksen kohderyhmästä. Näin digitaalinen markkinointi voidaan kohdistaa entistä paremmin.

29. E-commerce-asiantuntija

Koska tuotteiden ja palveluiden ostaminen verkossa yleistyy, tarvitaan tulevaisuudessa aina vain enemmän sähköisen kaupankäynnin asiantuntijoita.

30. Tekninen kirjoittaja ja copywriter

Tekninen kirjoittaja laatii esimerkiksi asennusohjeita ja koulutusmateriaaleja.

Myös kaupalliseen tekstiin erikoistuneita tekstisuunnittelijoita (copywriter) tarvittaneen tulevaisuudessakin.

Käännöstöissä voitaneen jatkossa hyödyntää aina vain parempia käännösohjelmia.

31. Sosiaalisen median vaikuttaja

Bloggaajat, vloggaajat ja muut somevaikuttajat ovat taitaneet tulla jäädäkseen. Hyvin laaditulla julkaisulla voi saada passiivista tuloa jopa vuosien ajan.

32. Ikävaikuttaja

Joko olet kuullut ikävaikuttajasta (oldfluencer)? Kyseessä on seniori-ikäinen somevaikuttaja, jonka tavoitteena on rohkaista muita ikäihmisiä aktivoitumaan – myös kuluttajina.

33. Vaikuttajamanageri

Esimerkiksi monen bloggaajan ajasta merkittävä osuus kuluu yhteistyökuvioista neuvottelemiseen. Tulevaisuudessa voi olla entistä helpompaa palkata manageri hoitamaan nämä sopimukset.

34. Verkkokurssien suunnittelija ja opettaja

Jotta opetus olisi yhtä laadukasta ja monipuolista sekä verkossa että livenä, on innostuneille verkkokurssien suunnittelijoille ja online-opettajille jo nyt kysyntää.

35. Etäoppimismentori

Jos opintokokonaisuus suoritetaan kokonaan verkossa, tarvitaan opintosuunnittelijoita ja mentoreita, jotka ymmärtävät etäopiskelun haasteet.

36. Ihmissuhdevalmentaja

Monet tulevaisuuden ammatit tarkoittavat kokopäivätyöskentelyä verkossa.

Offline-elämän kohtaamisista voi tulla aiempaakin haasteellisempaa. Ihmissuhdevalmentaja neuvoo esimerkiksi siinä, miten kertoa veloista puolisolle.

37. Henkinen ohjaaja

Ihmiselle on melko luontaista etsiä elämän merkityksellisyyttä ja henkistä kasvua. Uskoakseni tulevaisuudessakin on ammatteja, joissa annetaan henkistä (ei välttämättä uskonnollista) ohjausta.

38. Terapeutti ja tekoälypsykologi

Tarve mielenterveyden ammattilaisille (kuten psykoterapeuteille) on ollut pitkään kasvusuunnassa.

Esimerkiksi psykologin ei välttämättä tarvitse olla ihminen: tulevaisuudessa saatamme päästä tekoälypsykologin vastaanotolle. Tekoälypsykologia saattaa kuitenkin koordinoida ihmisammattilainen.

39. Valokuvakonsultti

Jokainen voi nykyään olla oman elämänsä valokuvaaja, mutta valokuvausalan ammattilaisia tarvitaan neuvomaan, miten näyttää hyvältä kuvissa.

40. Somekonsultti

Somekonsultti neuvoo, miten onnistua sometilien kanssa. Häneltä voisi saada apua esimerkiksi julkaisujen suunnittelemiseen.

41. Ammattikehuja

Ammattikehujan voi palkata tykkäämään omasta someprofiilista. Häneltä voisi myös ostaa positiivisia kommentteja.

42. Mainekauppias/peukutusmanageri

Mainekauppiaat ja peukutusmanagerit auttavat rakentamaan online-minää. Heidän kauttaan voisi ostaa esimerkiksi kommentointeja, jakoja ja seuraajia.

43. Eläinkuiskaaja

Eläinkuiskaaja auttaa ihmistä ja tämän lemmikkiä ymmärtämään toisiaan. Vielä tällä hetkellä tutumpi ammattinimikkeitä tälle on esimerkiksi ongelmakoirankouluttaja.

44. Luontoyhteysohjaaja

Luontoyhteysohjaaja elvyttää asiakkaansa luontosuhdetta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla voidaan harjoitella luonnossa olemista esimerkiksi metsän laidalla istuskelemalla.

45. Etäeräopas

Etäeräopas neuvoo, miten toimia metsissä ja tuntureilla. Ehkä voit saada apua tulevaisuudessa myös etäsienestysoppaalta tai etämarjastusoppaalta?

46. Kansanparantaja ja luontaishoitaja

Vaihtoehtoiset hoitomuodot kiinnostavat varmasti myös tulevaisuudessa. Kansanparantajat ja luontaishoitajat tarjonnevat tulevaisuudessakin apua muun muassa stressin lievitykseen.

47. Personal trainer

Tulevaisuudenkin ihminen on valmis maksamaan personal trainerin räätälöimästä kunto-ohjelmasta.

48. Fysioterapeutti

Näyttöpäätetyöskentely voi aiheuttaa jumeja ja kireyksiä, jolloin tarvitaan fysioterapeuttia…

49. Hieroja

…ja hierojaa. Tulevaisuuden hierojat kohtaavat aina vain enemmän liiallisen istumisen rasittamia asiakkaita.

50. Omavaraiskonsultti

Omavaraiskonsultti neuvoo, miten voi elää mahdollisimman omavaraisesti ja yhteiskunnan eri verkkojen ulkopuolella (off grid).

51. Lähiviljelykonsultti

Lähiviljelykonsultti lisää kaupunkiasukkaiden omavaraisuutta neuvomalla, miten vaikkapa parvekeviljelmiä tulee hoitaa.

52. Pystyviljelijä

Kaupungeissa tila on kortilla. Pystyviljelijä tuottaa ruokaa viljelemällä esimerkiksi rakennusten seinillä.

53. Älykotisuunnittelija

Älykotisuunnittelija työskentelee keksiäkseen parhaat tavat yhdistää trendikkäin tekniikka erilaisiin sisustustyyleihin.

54. Kybersotilas

Digitaaliset sodat edellyttävät kybersotilaita, jotka taistelevat tietoverkossa.

55. Kyberpoliisi

Kyberkonstaapeli partioi netissä ehkäisten ja selvittäen verkossa tapahtuvia rikoksia.

56. Nettirikollisten uudelleenkoulutus

Entisten IT-rikollisten kyvyt voivat hyödyttää koko yhteiskuntaa uudelleenkoulutusohjelman  jälkeen.

57. Sairaalaconcierge

Tulevaisuuden sairaalassa voit saada kokonaishyvinvoinnillesi omistautuneen sairaalaconciergen huolenpitoa. Palveluun voi kuulua niin ulkoiluttaminen kuin etävierailujen organisoiminenkin.

58. Henkilökohtainen työnohjaaja

Henkilökohtainen työnohjaaja voi toimia urapolkusuunnittelijana ja motivaatiosuunnittelijana. Hän kertoo, miten kehittää itsekuria, tai mitkä tulevaisuuden ammatit voisivat sopia sinulle.

59. Kevytyrittäjämanageri

Jos yhä useampi työllistää itse itsensä esimerkiksi laskutuspalvelun avulla, tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat neuvoa esimerkiksi verotuksessa ja loppuunpalamisen ehkäisemisessä. Kevytyrittäjämanageri voi myös auttaa työkeikkojen myymisessä.

60. Henkinen henkilökohtainen avustaja

Henkinen henkilökohtainen avustaja voisi toimia merkityksenkirkastajana ja oman henkisen polun valintaprosessin tukena.

61. DNA-trainer

DNA-trainerDNA-valmentajasi kertoisi, mitkä terveyteen liittyvät arvot sinun tulisi mittauttaa, ja miten näin saatua terveysdataa voitaisiin hyödyntää.

62. Etiikan asiantuntija

Etiikan asiantuntija neuvoo yrityksen arvovalinnoissa ja niistä viestimisessä. Hän voi myös tehdä eettisen tarkastuksen yrityksen alihankkijoille.

63. Kulttuuriletittäjä

Monikulttuurisessa työyhteisössä tarvitaan esimerkiksi kulttuuriantropologin koulutuksen omaavaa kulttuuriletittäjää, jonka avulla voidaan välttyä monilta yhteentörmäyksiltä ja ristiriitatilanteilta.

64. Seurapeliavustaja

Tulevaisuuden vapaa-aika sujuu rattoisasti seurapelien ja seurapeliavustajan parissa. Seurapeliavustaja voi huolehtia esimerkiksi liveroolipelin (larppi) järjestelyistä.

65. E-urheilija

E-urheilun merkitys tullee kasvamaan. Jo nyt monen lapsen toiveammatti on e-urhelija.

66. E-urheiluvalmentaja

E-urheilijat tarvitsevat e-urheiluun erikoistuneita valmentajia ja urheilujohtajia.

67. Elämysopas

Elämysopas vie esimerkiksi kuumailmapallolennolle – tarvittaessa etänä. Tulevaisuuden ammatteihin voi kuulua myös etämatkaopas.

68. Sijaismatkustaja

Oletko aina halunnut käydä pohjoisnavalla tai Kalaharissa? Lähetä sijaismatkustaja puolestasi ja seuraa matkaa reaaliajassa.

69. Tosi-VR-tähti

Kuten Yle artikkelissaan maalailee, tosi-VR-tähti voi virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä tulla keikalle olohuoneeseesi.

70. Etätyöskentelijä

AR:n ja VR:n yleistymisen myötä monet työtehtävät voi hoitaa etänä – myös asennustyöt ja kirurgiset leikkaukset.

Näin ollen esimerkiksi sähköasentajan ammatti säilyy tulevaisuudessakin, mutta työn luonne voi muuttua radikaalisti.

Ehkä sinunkin ammatissasi on tulevaisuudessa etä-alkuliite?

Millaista koulutusta tulevaisuuden ammatti vaatii?

Ehkä löysit edeltä itseäsi kiinnostavan ammatin tai alan. Monet listan ammateista ovat olemassa jo nyt, joten löydät verkkohaulla tietoa siitä, missä alaa voi opiskella.

Jos ammattia ei sellaisenaan ole vielä olemassa, mieti, mikä koulutus tarjoaisi parhaat mahdollisuudet kyseisen ammatin harjoittamiseen.

Jos urasuunnitelmasi eivät ole vielä selvät etkä tiedä, mikä tulevaisuuden ammatti sinulle sopii, panosta yleissivistykseen tai tee ammatinvalintatesti, joka auttaa selvittämään mikä ammatti sopii sinulle.

Esimerkiksi matematiikan, kielten ja IT-alan opiskeleminen ei ole koskaan turhaa.

Etusivu » Tulevaisuuden ammatit
Scroll to Top