Lainan korko: Miten se lasketaan ja mitä se oikeasti tarkoittaa?

Lainan korko

Tiedätkö, miten lainan korko lasketaan?

Koron laskeminen on vain harvalle itsestäänselvää.

Tässä artikkelissa selitän sen, miten korko lasketaan ja miksi korko voi muuttua laina-aikana.

Aloitetaan tärkeimmästä eli siitä, mikä on korko.

Mitä tarkoittaa korko?

Yksinkertaistettu vastaus siihen, mikä on korko, on rahan hinta.

Laina korko on lainanantajalle maksettu korvaus siitä ajasta, jolloin lainaksi annettu rahasumma ei ole lainanantajan omassa käytössä.

Tyypillisesti lainan korko ilmoitetaan vuosikorkona.

Mitä pienempi lainan korko on, sitä edullisemmasta lainasta on kyse.

Minkälaisia korkoja on olemassa?

Seuraavaksi esittelen lyhyesti erilaiset lainan korot.

Kiinteä korko

Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan.

Etenkin asuntolaina-asiakkailla on usein mahdollisuus suojautua korkojen nousulta valitsemalla lainaan kiinteä korko.

Jos korot nousevat tarpeeksi, kiinteä korko voi olla vaihtuvaa korkoa edullisempi ratkaisu.

Kiinteän koron laskeminen tapahtuu asiakaskohtaisesti. Jos kyseessä on vakuudellinen laina, myös lainan vakuus vaikuttaa siihen, miten korko lasketaan.

Vaihtuva korko

Vaihtuva korko rakentuu viitekorosta ja asiakaskohtaisesti määräytyvästä marginaalista.

Viitekorko tarkoittaa yleensä Euribor-viitekorkoa. Se on suurten eurooppalaisten pankkien yhdessä määrittelemä viitekorko.

Euribor on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate.

Viitekorkoa kutsutaan myös markkinakoroksi. Sitä ei kuitenkaan tule sekoittaa ohjauskorkoon, mikä on keskuspankin määrittämä korkotaso, jolla se lainaa rahaa pankeille.

Euriboria tarkastellaan valitun korkojakson puitteissa.

Jos lainassasi on esimerkiksi 3 kuukauden Euribor, viitekorkoa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.

Lainasi korko kasvaa, jos Euribor on noussut. Päinvastaisessa tilanteessa lainan korko pienenee!

Viitekorkona voidaan käyttää myös yksittäisen pankkien noteeraamaa Prime-korkoa (esimerkiksi POP Prime).

On tavallista, että Prime-korko nousee Euribor-koron noustua.

Pankki voi kuitenkin jättää laskematta Prime-korkoa, vaikka Euribor olisi laskenut. Siksi monet laina-asiakkaat valitsevat lainaansa mieluummin Euribor-viitekoron.

Kulutusluottojen uusi korkokatto on korkolain mukainen viitekorko + 15 % (yhteensä enintään 20 %). Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7. –31.12.2024 on 4,5 %.

Mikä vaikuttaa lainan korkoon?

Ensin kerron siitä, mitkä asiat vaikuttavat viitekorkoon. Sen jälkeen pohdin sitä, mikä vaikuttaa asiakaskohtaisesti laskettavaan korkoon.

Mikä vaikuttaa viitekorkoon?

Euroopan keskuspankin (EKP) määrittämä ohjauskorko vaikuttaa välillisesti markkina- eli viitekorkoihin.

Jos eurooppalaiset pankit joutuvat maksamaan EKP:lle aiempaa korkeampaa korkoa ottolainoistaan, on niiden korotettava muille pankeille vakuudettomasti antamiensa lainojen korkoja.

Pankkien välisellä rahamarkkinalla käytetään nimenomaan Euribor-korkoa.

Euriborin nousu näkyy melko nopeasti tavallisten kansalaisten lainojen koroissa.

Yle julkaisi alkuvuonna 2022 Danske Bankilta saatuihin tietoihin perustuvan ennusteen 3 kk Euribor -koron noususta vuosina 2022-2026:

euribor ennuste

Euribor oli pitkään todella edullinen. Itse asiassa, 12 kuukauden Euribor oli miinuksella vuodesta 2016 asti.

Huhtikuussa 2022 vuoden Euribor kuitenkin muuttui positiiviseksi (0,013 %).

Lokakuussa 2023 vuoden Euribor oli jo yli 4 %.

Heinäkuussa 2024 puhuttiin noin 3,6 prosentin 12 kk Euriborista.

On mahdollista, että sekä 3 kuukauden että 12 kuukauden Euribor-viitekorot nousevat lisää lähiaikoina.

Vuoden Euribor-koron kipuaminen ylöspäin alkoi siitä, kun Euroopan keskuspankki ilmaisi kiristävänsä rahapolitiikkaansa.

Ohjauskorkoa nostettiin jo heinäkuussa 2022.

Sekä ohjauskorkoon että siihen välillisesti kytköksissä oleviin viitekorkoihin vaikuttavat muun muassa inflaatio ja maailmanpolitiikka.

Ohjauskorot olivat pitkään 0 % tuntumassa.

Kuten tässä todetaan, ohjauskorkojen pitäminen poikkeuksellisen matalina oli yksi tapa pienentää maailmalla riehuneen tautipandemian vaikutusta euroalueen talouteen.

Mikä vaikuttaa kiinteään korkoon tai marginaalikorkoon?

Sekä kiinteä korko että vaihtuvakorkoisen lainan marginaali määritellään asiakaskohtaisesti.

Korko ei ole pelkästään palkkio lainan antamisesta.

Koron on tarkoitus myös kompensoida luottotappioriskiä.

Luottotappioriski tarkoittaa riskiä siitä, ettei velallinen maksakaan lainaa takaisin.

Jos lainanottajan takaisinmaksukyky vaikuttaa hyvältä pankin tekemän luottokelpoisuustarkistuksen perusteella, hän voi saada lainasta edullisen tarjouksen.

Päinvastaisessa tilanteessa lainasta pyydetään korkeampaa hintaa, tai sitten hakijalle tulee korkean luottotappioriskin takia hylätty lainapäätös.

Jos kyseessä on vakuudellinen pankkilaina, lainan koron laskeminen edellyttää myös vakuuden arvioimista.

Hyvillä vakuuksilla voi olla suotuisa vaikutus lainojen korkoihin. Hyvä vakuus on esimerkiksi tasapainoinen osakesalkku.

Irtainten esineiden arvot vaihtelevat liikaa, joten on hankalaa saada esimerkiksi lainaa autoa vastaan.

Miten lainan korko lasketaan?

Helppo vastaus siihen, miten lainan korko lasketaan, on viitekoron ja marginaalin yhteenlaskutoimitus.

Jos vaihtuvakorkoisen lainan viitekorko on 0,50 % ja marginaali on 1 %, on lainan korko 1,50 %.

Jos mietit, miten lasketaan korko-osuus koko lainasummalle eri laina-ajoilla, suosittelen käyttämään Fiksukuluttajan lainalaskuria.

Sillä on helppoa tehdä niin kokonaiskustannusten kuin myös lainan koron laskeminen.

Esimerkki eräästä kuvitteellisesta lainasta:

 • Lainasumma: 10 000 euroa
 • Laina-aika: 5 vuotta
 • Kiinteä nimelliskorko: 10 prosenttia
 • Avausmaksu: 0 euroa
 • Tilinhoitomaksu: 5 euroa kuukausittain
 • Korkojen osuus: 2 830,67 euroa
 • Muut kulut yhteensä: 300 euroa
 • Todellinen vuosikorko: 11,28 %
 • Takaisin maksettava yhteensä: 13 130,67 euroa

Lainan koron laskeminen tapahtuu yleensä yksinkertaisen koron kaavalla, eli korkoa kertyy vain jäljellä olevalle lainapääomalle.

Jos sinua kiinnostaa testata käytännössä lainan koron laskeminen, kaava löytyy alta:

lainan koron laskemisen kaava

Koron kaava on siis (pääoma x vuotuinen korkokanta prosentteina x laina-aika vuosina) / 100.

Tuon koron kaavan perusteella saadaan laskettua vuotuinen korko.

Siihen, miten korko lasketaan päivä- tai kuukausikohtaisesti, on useampikin eri tapa.

Suomessa käytetään niin sanottua englantilaista tapaa, kun halutaan tehdä esimerkiksi päiväkohtaisen asuntolainan koron laskeminen.

Silloin korkopäivien lukumäärä muunnetaan vuoden murto-osiksi jakamalla vuosi joko 365:llä tai 366:lla.

Miten koron muuttuminen vaikuttaa lainaan?

Luoton kokonaishinta riippuu pitkälti korosta.

Jos korkoa päätetään laskea, lainasta tulee edullisempi. Jos korosta tulee kalliimpi, luoton yhteenlasketut kustannukset kasvavat.

Se, kasvaako lainasi maksuerä, riippuu lainan lyhennystavasta. Lainan lyhennystapa sovitaan ennen lainan nostoa tilille.

Tasalyhenteinen laina

Tasalyhenteisessä lainassa lainan pääoman lyhennys on aina samansuuruinen ja laina-aika on etukäteen tiedossa.

Maksuerät ovat aluksi suuria.

Jos korkotaso pysyy samana, lainan jokainen kuukausierä on edellistä pienempi, koska koron osuus pienenee.

Tasalyhennyslainassa viitekoron muuttuminen vaikuttaa maksuerän suuruuteen.

Jos vaikkapa asuntoluoton korko kasvaa, kuukausierästä tulee suurempi. Asuntolainan koron laskeminen näkyisi vastaavasti kuukausierän pienenemisenä.

Annuiteettilaina

Annuiteettilainan jokainen maksuerä sisältää sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut.

Kaikki takaisinmaksuerät ovat lähtötilanteessa yhtä suuria.

Lainapääoman lyhennyksen osuus kuukausierästä on aluksi pieni, mutta sen osuus kasvaa vähitellen korkojen osuuden pienentyessä.

Jos viitekorko nousee, maksuerä kasvaa, mutta laina-aika pysyy samana. Annuiteettilaina sopiikin sinulle, joka haluat tietää tarkan laina-ajan jo etukäteen.

Laina-ajan pituus ei muutu myöskään viitekorkojen laskiessa. Tuollaisessa tapauksessa vain maksuerän suuruus muuttuu.

Tasaerälaina

Tasaerälainassa jokainen maksuerä on aina samankokoinen.

Korolla on merkitystä laina-aikaan.

Jos lainan korko kasvaa, laina-aika pitenee. Päinvastaisessa tilanteessa laina-aika lyhenisi.

Kuinka koron nousulta voi suojautua?

Jos lainan korko muuttuu kalliimmaksi, lainan kuukausierä voi muuttua liian suureksi rasitteeksi omalle taloudelle.

Alta näet esimerkkilaskelman siitä, kuinka suureksi 100 000 euron asuntoluoton kuukausierä voi kasvaa, jos lainan korko nousee 1 prosentista aina 6 prosenttiin:

Asuntolaina
Korko
(Euribor & marginaali)
Kuukausierä
100 000 € / 25 v1 %376,87 €/kk
100 000 € / 25 v1,5 %399,47 €/kk
100 000 € / 25 v2 %422,88 €/kk
100 000 € / 25 v2,5 %447,11 €/kk
100 000 € / 25 v3 %472,13 €/kk
100 000 € / 25 v3,5 %497,68 €/kk
100 000 € / 25 v4 %523,98 €/kk
100 000 € / 25 v4,5 %550,74 €/kk
100 000 € / 25 v5 %578,20 €/kk
100 000 € / 25 v5,5 %606,35 €/kk
100 000 € / 25 v6 %634,56 €/kk

Esimerkkilaskelmissani kuukausittain maksettava erä on aluksi 376,87 euroa.

Jos lainan korko nousee aina 6 prosenttiin asti, kuukausittain maksettava erä tulee olemaan 634,56 euroa.

Monet asuntolainavelalliset – joskaan eivät kaikki – ovat sitä mieltä, että lainan korko kannattaa suojata.

Alla kerron, kuinka voit saada suojaa viitekorkojen nousulta.

Korkokatto

Jos sovit pankkisi kanssa korkokatosta, lainan korko ei muutu enää korkeammaksi tietyn tason jälkeen.

Voit ottaa korkokaton esimerkiksi 5 vuoden ajaksi. Sen jälkeen voit päättää, kannattaako korkokattojaksoa pidentää.

Korkokatosta maksetaan tyypillisesti lisäpalvelumaksu. Hinta riippuu tapauksesta, mutta kannattaa varautua jopa tuhansien eurojen lisäkustannuksiin.

Korkokaton hinta maksetaan lainaa nostettaessa. Se voi myös olla osa kuukausierää.

Korkoputki

Korkoputki tarkoittaa sitä, että lainan viitekorolle määritellään ylä- ja alaraja, minkä saavuttamisen jälkeen korko ei enää muutu.

Osa pankeista voi veloittaa korkoputkesta, mutta melko usein korkoputkesta voidaan sopia ilmaiseksi.

Esimerkiksi Nordea kertoo sivuillaan, että korkoputki-suojauksesta ei tarvitse maksaa erikseen.

Maksuttomuus perustuu todennäköisesti sille, että korkoputken myötä pankin ei tarvitse alentaa asuntoluoton korkoa loputtomiin.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on yksi tapa suojata lainan korko viitekoron muuttumiselta.

Kiinteä korko voi olla voimassa koko takaisinmaksuajan tai vain osan siitä.

Kiinteästä korosta ei tarvitse maksaa erikseen.

Tee se itse -korkosuojaus

Voit aina suojautua korkojen nousulta myös itsenäisesti. Tämä tarkoittaa samaa kuin puskurirahaston rakentaminen.

Tästä vararahastosta muodostuu turva sekä pahojen että hyvien päivien varalle.

Jos säästät rahastoon etkä nosta korkotuottoja ulos, säästösi kasvavat korkoa korolle.

Mitä tarkoittaa todellinen vuosikorko?

Lainat kannattaa vertailla lainasumman koosta riippumatta, jotta ei tulisi maksaneeksi lainarahasta liian kallista hintaa.

Sinun kannattaa vertailla lainat sen perusteella, missä on edullisin todellinen vuosikorko.

Todellinen vuosikorko huomioi lainan kaikki eri kulut, joita ovat:

 • Nimelliskorko
 • Tilinhoitopalkkio
 • Avausmaksu

Nimelliskorko saa Suomen lain mukaan olla korkeintaan 20 prosenttia.

Muiden kulujen suuruus saa olla enintään 150 euroa vuodessa.

Todellisen vuotuisen korkoprosentin laskeminen onnistuu laatimani laskurin avulla.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olen selittänyt sen, mikä on korko ja miten se määräytyy.

Kokosin alle tärkeimmät muistettavat asiat korosta:

 • Korkoja on erilaisia
 • On mahdollista, että korko muuttuu laina-aikana sen sijaan, että se pysyisi samana
 • Muista vertailla lainat käyttämällä mittarina todellista vuosikorkoa

Se, mikä on normaali lainan korko, määräytyy monen asian perusteella.

Tällä hetkellä noin 4-7 % on vastaus siihen, mikä on hyvä korko lainassa ilman vakuuksia. Asuntoluottojen korot sen sijaan ovat alimmillaan 0,50 prosentin (+ viitekorko) tuntumassa.

Etusivu » Lainatieto » Lainan korko
Scroll to Top