Velkojen kohtuullistaminen: Opas luottokustannusten kohtuullistamiseen!

Velkojen kohtuullistaminen

Jos sinulla on liikaa velkaa, yksi keino tilanteesta selviämiseen on velkojen kohtuullistaminen.

Velan kohtuullistaminen tarkoittaa samaa kuin luottokustannusten kohtuullistaminen.

Jos vaatimus onnistuu, maksat jatkossa vähemmän korkoa ja kuluja, mutta velan määrä pysyy samana.

Tästä oppaasta löydät tietoa siitä, miten voit vaatia velan kohtuullistamista. Artikkelin lopusta löydät tietoa vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Mitä velan kohtuullistaminen tarkoittaa?

Kallis korko hidastaa veloista eroon pääsemistä.

Kuukausierästä merkittävä osa voi koostua pelkästä korosta, jolloin lainapääoma ei tunnu lyhenevän lainkaan.

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, voit vaatia velan korkojen ja kulujen vähentämistä eli velan kohtuullistamista.

Tietyissä tilanteissa on mahdollista vaatia, että luottokustannukset poistetaan kokonaan. Silloin maksettavaksi jää pelkkä lainapääoma.

Velan kohtuullistaminen on mahdollista vain kuluttajavelallisille, joiden:

  • Luottosopimuksen todellinen vuosikorko on yli 50 %
  • Lainasopimus on tehty ennen 1.9.2019

Kuluttajaluottojen luottokustannuksia koskeva sääntely muuttui pysyvästi syyskuussa 2019. Se ei kuitenkaan koskenut olemassa olevia luottosopimuksia.

Korkokattoa laskettiin uudelleen lokakuussa 2023, mutta tämäkään lakiuudistus ei ulottunut vanhoihin lainoihin.

Kuluttajilla on teoriassa mahdollisuus etsiä itselleen edullisempi luotonantaja, mutta tämä ei ole aina käytännön tasolla mahdollista.

Ylivelkaantuneena voi olla vaikeaa tai mahdotonta vaihtaa luotonantajaa. Tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin vaatia velan kohtuullistamista oikeusteitse.

Miten luottokustannusten kohtuullistamista vaaditaan?

Luottokustannusten kohtuullistamistaVoit vaatia, ettei sinun tarvitse maksaa luottokustannuksina ainakaan enempää kuin 50 % todellista vuosikorkoa vastaava määrä.

Mikäli luottokustannuksia koskevat ehdot on kerrottu luoton markkinoinnissa/luottoasiakirjoissa epäselvästi, voit vaatia kaikkien luottokustannusten mitätöintiä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa sivuillaan ohjeet luottokustannusten pienentämisen vaatimiseen eri tilanteessa. Alta löydät nämä ohjeet tiivistetyssä muodossa.

Luottokustannusten kohtuullistaminen ennen käräjäoikeuden haastetta

Voit säilyttää luottotietosi, jos haet luottokustannusten alentamista heti huomatessasi, että et pysty maksamaan lainaa.

Tee luotonantajalle reklamaatio KKV:n sivuilta löytyvän lomakepohjan avulla.

Mikäli reklamaation tekeminen ei auta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Jollet saa apua kuluttajaneuvonnan välityksellä, sinulla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta antaa asiasta maksuttomasti ratkaisusuosituksen.

Velan kustannusten alentaminen käräjäoikeudesta tulleen haasteen jälkeen

Jos sinut on jo haastettu oikeuteen velastasi, sinulla on 14 päivää aikaa vastata haasteeseen.

Vastauksessasi sinun tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista.

Tarvittaessa voit pyytää lisäaikaa vastauksen jättämiselle.

Jollet vastaa määräajassa, käräjäoikeus voi antaa yksipuolisen tuomion ja saat maksuhäiriömerkinnän.

Luottokustannusten alentaminen yksipuolisen tuomion jälkeen

Yksipuoliseen tuomioon voi hakea muutosta takaisinsaanti-nimisessä menettelyssä.

Se on tehtävä viimeistään 30 päivän kuluessa.

Takaisinsaantihakemuksessa voit vaatia luottokustannusten alentamista, kuten kulutusluoton koron pienentämistä.

Luoton kustannusten alentaminen tuomion jälkeen

Luoton kustannusten alentaminen tuomion jälkeenMikäli olet vastannut velkomushaasteeseen, tuomioistuimen ratkaisua kutsutaan tuomioksi.

Voit ilmoittaa tyytymättömyytesi tuomioon 7 päivän kuluessa. Muutoksenhaun tekemiselle on aikaa 30 päivää.

Sinulla on siis vielä tässäkin vaiheessa vaatia luoton kustannusten kohtuullistamista.

Huomaathan, että tuomioistuimet eivät aina päädy vaatimuksen mukaiseen lopputulokseen!

Luottokustannusten kohtuullistaminen ei siis ole pomminvarma apu ylivelkaantumiseen.

Velkojen kohtuullistamisen vaihtoehdot

Koska velkojen kohtuullistaminen ei ole mahdollista kaikille, listasin alle vaihtoehdot luottokustannusten mitätöimiselle.

Vaihtoehdot veloista selviytymiseen:

  1. Uudet maksusuunnitelmat velkojien kanssa
  2. Kalliiden lainojen yhdistäminen yhdeksi edulliseksi lainaksi
  3. Takuusäätiön takaus järjestelylainalle (ei vaadi puhtaita luottotietoja)
  4. Velkojen vyöryttäminen eli niiden maksaminen järjestyksessä
  5. Akordista eli velkojen (osittaisesta) anteeksiannosta neuvotteleminen
  6. Velkojen päästäminen ulosottoon
  7. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeutuminen

Tilanteen ratkaiseminen muuttuu vaikeammaksi, jos sitä lykkää, joten velkaongelmiin kannattaa puuttua varhaisessa vaiheessa.

Yhteenveto

Velkojen kohtuullistaminen on tarkoitettu ennen vuotta 2019 pikavippejä ottaneiden auttamiseksi.

Vaikka tuomioistuin ei automaattisesti ratkaise asiaa velallisen hyväksi, monet velalliset ovat onnistuneet velkojen kustannusten kohtuullistamisessa.

Kokemuksia velkojen kohtuullistamisesta löytyy esimerkiksi tästä Ilta-Sanomien artikkelista, mikä on julkaistu keväällä 2023.

Monet kohtuuttomia korkoja pikalainoista maksaneet ovat saaneet rahaa takaisin, ja että velkojen ulosottojakin on mitätöity.

Seuran artikkelissa käsiteltiin esimerkiksi Blue Financen pikalainojen korkojen toteamista kohtuuttomiksi sekä J.W.-Yhtiöt Oy:tä ja Euro24 Finance Oy:tä vastaan nostettua ryhmäkannetta.

Usein kysytyt kysymykset

Kokosin alle vastauksia velkojen kohtuullistamista koskeviin kysymyksiin.

Maksaako velan kohtuullistamisen vaatiminen jotain?

Valitettavasti asian riitauttaminen tuomioistuimessa sisältää kuluriskin. Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä korvaamaan sekä omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Jos vain osa vaatimuksista ratkaistaan velallisen hyväksi, hän joutunee maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa.

Mistä saan apua luottokustannusten kohtuullistamisen vaatimiseen?

Voit pyytää apua luottokustannusten kohtuullistamisen vaatimiseen oikeusaputoimistosta. Oikeusapua ei välttämättä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus tai riittävästi varaa yksityiseen avustajaan (kuten asianajajaan). Kuluttaja-asiamies voi avustaa ja ottaa kuluriskin, jos tapauksella uskotaan olevan merkitystä muidenkin kuluttajien kannalta.

Mitkä keinot vähentäisivät myös lainapääomaa?

Yksityishenkilön velkajärjestely voi vähentää myös lainapääomaa, sillä maksuohjelman päätteeksi saat jäljellä olevat velat anteeksi. Akordi tarkoittaa sitä, että velkoja antaa anteeksi koko velan tai vain osan siitä (kuten viivästysmaksut). Kelan kanssa voi neuvotella elatusapuvelan maksuvapautuksesta.

Miten kohtuullistaa 1.9.2019 jälkeen myönnettyjä velkoja?

Jos lainasi on otettu vuoden 2019 korkokaton voimaantulon jälkeen ja siinä on lain mukainen korko, et voi vaatia velan kohtuullista. Muut tässä artikkelissa esitellyt keinot veloista selviytymiseen ovat kuitenkin käytettävissäsi (kuten järjestelylaina).

Mistä voin kysyä lisätietoa velan kohtuullistamisesta?

Löydät velkojen kohtuullistamisesta lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta. Jos haluat keskustella omasta tilanteestasi, voit ottaa yhteyttä Takuusäätiön neuvontaan, oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan ja talousneuvoloihin tai seurakunnan diakoniatyöntekijään. Saat apua ilmaiseksi. Vältä maksullisia neuvontapalveluita.

Etusivu » Velkojen kohtuullistaminen
Scroll to Top