Ylivelkaantuminen: Katso syyt, seuraukset ja mistä saat apua »

Ylivelkaantuminen

Kotitalouksien ylivelkaantuminen on merkittävä ongelma Suomessa.

Tässä artikkelissa kerron, millaiset syyt voivat johtaa ylivelkaantumiseen (jo alaikäisenä!) ja millaisia seurauksia ylivelkaantumisella voi olla.

Kerron myös siitä, mitä tehdä, kun on ylivelkaantunut. Ylivelkaantumiseen on nimittäin saatavilla apua useilta eri tahoilta.

Mitä tarkoittaa ylivelkaantuminen?

Ylivelkaantumisen määritelmä on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että henkilöllä on liikaa velkaa käytettävissä oleviin varoihin nähden.

On mahdollista, että velalliselle ei enää jää tarpeeksi rahaa elämiseen velkojen kuukausierien maksamisen jälkeen.

Laskujen maksamatta jättämisestä voi saada maksuhäiriömerkinnän.

Maksamatta jääneiden laskujen ja lainojen takia voi joutua ulosottoon.

Sekä maksuhäiriömerkintä että ulosotto voivat vaikeuttaa arkielämää monin tavoin.

Ylivelkaantumisen syyt ja seuraukset

Ylivelkaantumisen syytYlivelkaantumisen syyt vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Olen kuullut paljon kokemuksia ylivelkaantumisesta.

Niiden perusteella ylivelkaantumisen syy voi olla esimerkiksi:

 • Sairastuminen (eli kasvaneet terveydenhoitokulut ja/tai työkyvyttömyys)
 • Tulojen romahtaminen esimerkiksi työpaikan menettämisen takia
 • Äkilliset kulut, mitkä on pitänyt rahoittaa liian kalliilla lainalla
 • Puutteelliset taloustaidot ja pikavippikierre
 • Shoppailuriippuvuus

Tavanomaisesti ylivelkaantumiseen johtavat lainat.

Velka voi kuitenkin olla peräisin myös esimerkiksi terveyskeskuksen laskuista joita ei ole pystynyt maksamaan.

Nuorten ylivelkaantuminen

Nuorten ylivelkaantumisen syy on usein pikalainoissa.

Useissa yhteyksissä on todettu, että jos nuori ei koe saaneensa riittävästi talouskasvatusta kotona, hän voi joutua velkaongelmiin pian 18 vuotta täytettyään.

Myös alaikäinen voi ylivelkaantua – esimerkiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen takia.

Ylivelkaantumisen syynä voi olla esimerkiksi lapselle määrätyn perintö- tai lahjaveron maksamatta jättäminen.

Joskus lapsen nimissä on myös harjoitettu liiketoimintaa, mutta verot ja työnantajamaksut on jätetty maksamatta.

Suomen Akatemian sivustolla professori Tuula Linna kertoi vuonna 2016, että ulosoton asiakkaana on vuosittain satoja alle 15-vuotiaita lapsia.

Ylivelkaantumisen seuraukset

Ylivelkaantumisen seuraukset ovat:

 • Talousvaikeudet
 • Maksuhäiriömerkintä ja/tai ulosotto

Merkintä luottotiedoissa voi vaikeuttaa esimerkiksi puhelinliittymä- tai vakuutussopimuksen solmimista, vuokra-asunnon saamista ja tietyissä tapauksissa myös työpaikan löytämistä.

Taloushuolet voivat aiheuttaa valtavasti henkistä painetta, mikä voi näkyä fyysisenäkin oireiluna.

Mielenterveysalan kansalaisjärjestö MIELI toteaa, että velkaongelmat voivat johtaa erilaisiin mielenterveysongelmiin (kuten masennukseen) ja jopa itsetuhoisuuteen.

Mistä apua ylivelkaantumiseen?

Apua ylivelkaantumiseenJos sinua uhkaa ylivelkaantuminen, apua kannattaa hakea heti.

On parempi toimia hieman liian aikaisin kuin vasta sitten, kun velkataakka on kasvanut jo suunnattomaksi.

Myös todella vakavasta ylivelkaantumistilanteesta on mahdollista selvitä, mutta veloista eroon pääseminen vie silloin enemmän aikaa.

Kun ongelmana on ylivelkaantuminen, apu voi löytyä näistä ratkaisuista:

 • Vanhojen lainojen yhdistäminen edulliseksi uudelleenrahoituslainaksi
 • Velkojen vyöryttäminen esimerkiksi kalleimmasta edullisimpaan
 • Takuusäätiön järjestelylainan takaus
 • Hyvinvointialueen sosiaalinen luotto velkojen järjestelyyn
 • Neuvottelu velkojien kanssa
 • Solidate-järjestely (hankala saada)
 • Velkojen päästäminen ulosottoon
 • Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeutuminen

Maksuvaikeuksissa kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä velkojaan (ja mieluiten jo ennen eräpäivää).

Voit neuvotella velkojien kanssa tällaisista asioista:

Voit neuvotella myös Verohallinnon, Oikeusrekisterikeskuksen ja Kelan kanssa maksuajoista tai esimerkiksi elatusapuvelan maksuvapautuksesta.

Saat henkilökohtaista apua ja neuvontaa kaikissa edellä mainituissa ratkaisuvaihtoehdoissa useilta tahoilta.

Ylivelkaantuneille tarjoavat apua esimerkiksi:

Lisäksi esimerkiksi MIELI ry:n Kriisipuhelin tarjoaa ylivelkaantumiseen keskustelu apua nimettömästi ja 24 tuntia vuorokaudessa.

Miten estää ylivelkaantuminen?

Miten estää ylivelkaantuminen?Ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy ei aina ole helppoa, mutta monissa tapauksissa se on kuitenkin helpompaa kuin ylivelkaantumisesta selviäminen.

Pääministeri Marinin hallitus aikoo ehkäistä ylivelkaantumista Suomessa esimerkiksi näin:

 • Positiivinen luottorekisteri
 • Luottotietojen puhdistumisen nopeuttaminen
 • Talous- ja velkaneuvonnan (myös ennakoivan) saatavuuden parantaminen
 • Korkolain tarkistus ja pikalainayhtiöiden valvonnan keskittäminen Finanssivalvontaan
 • Harkitaan perintäkuluille enimmäismäärää, ulosoton suojaosuuden korottamista ja velkajärjestelyn uudistamista

Kotitalouksien ylivelkaantuminen ei ole kuitenkaan kokonaan päättäjien estettävissä.

Kukin voi omalla kohdallaan yrittää estää ylivelkaantumista esimerkiksi näin:

 • Tulojen ja menojen jatkuva seuraaminen
 • Lainan ottaminen vain harkinnan ja kilpailuttamisen jälkeen
 • Asuntolainan oikea mitoittaminen
 • Tilapäisiin talousvaikeuksiin varautuminen säästämällä (ehkä myös lainaturvavakuutuksella)

Todettakoon vielä, että on ensiarvoisen tärkeää hakea uhkaavaan ylivelkaantumiseen apua ajoissa.

Yhteenveto

Olen käynyt useita ylivelkaantumiseen liittyviä keskusteluja, sillä useilla läheisilläni on kokemuksia ylivelkaantumisesta.

Monella on ylivelkaantumiseen liittyviä kokemuksia 1990-luvulta alkaen, aiheuttihan 90-luvun lama monien kotitalouksien ylivelkaantumisen.

Ylivelkaantuminen koskettaa edelleen monia suomalaisia.

Vuoden 2022 tilastojen valossa ainakin 388 600 suomalaisella on maksuhäiriöitä.

Vuoden 2021 lopussa ulosottovelallisia oli noin 284 000.

Tässä artikkelissa käyn läpi mahdollisia syitä ylivelkaantuneisuudelle. Pohdin myös sitä, mitä seurauksia ylivelkaantumisesta voi olla.

Joskus on vaikea tietää, mikä on oikea ratkaisu omiin velkaongelmiin, tai mistä pitäisi lähteä liikkeelle.

Siksi selvitin tätä artikkelia varten, mistä ylivelkaantunut voi saada rahallista apua, neuvontaa ja saattajan oikeiden ratkaisujen äärelle.

Apu voi olla niinkin konkreettista kuin lomakkeiden täyttämistä yhdessä.

Etusivu » Oma talous » Ylivelkaantuminen
Scroll to Top