Ulosotto: Kattava tietopaketti vuodelle 2024

Ulosotto tietopaketti

Kerron tässä tuhdissa tietopaketissa kaikki tärkeimmät tiedot ulosotosta ja palkan ulosmittauksesta. Kerron esimerkiksi sen, mikä on ulosoton määrä tai ulosoton kesto.

Jos laskut jäävät maksamatta, voi seuraava askel olla ulosotto. Osa veloista on suoraan ulosottokelpoisia, mutta yleensä ulosottoon päädytään käräjäoikeuden kautta.

Kerrottuani ulosoton etenemisestä esittelen yksityishenkilön velkajärjestelyn, mihin pääseminen olisi velalliselle todella suuri helpotus.

Ulosotto tarkoittaa palkan ja omaisuuden ulosmittausta

Mitä ulosotto tarkoittaaUlosotto tarkoittaa sitä, että palkkasi ja omaisuutesi ulosmitataan ulosottoviranomaisen toimesta maksamatta jääneiden laskujen takia.

Voit menettää merkittävän osan palkastasi, autosi, kesämökkisi ja jopa omistusasuntosi, jotta velkojasi saisivat saatavansa.

Palkan ulosmittaus on vielä pitkän matkan päässä, vaikka sinulla olisi yksi lasku myöhässä.

Saat useita huomautuslaskuja, ennen kuin sinulle haetaan maksuhäiriömerkintä käräjäoikeuden kautta. Vasta maksuhäiriömerkinnän (eli luottotietojen menettämisen) jälkeen velkojat voivat alkaa pakkoperiä saataviaan ulosoton kautta.

Suuri määrä julkisyhteisöjen perimiä velkoja on määrätty suoraan ulosottokelpoisiksi, jolloin velkojan ei tarvitse hakea ulosottoperustetta tuomioistuimen kautta. Suoraan ulosottokelpoisia velkoja ovat muun muassa päivähoitomaksut, verot ja pakolliset liikennevakuutusmaksut.

Pyydä maksuaikaa ajoissa välttääksesi luottotietomerkinnän

Kannattaa toimia heti, kun huomaa, että rahat eivät riitä laskun maksuun. Jos toimit ennen alkuperäistä eräpäivää, voit saada neuvoteltua maksuaikaa.

Yksi vaihtoehto on hakea lainaa velkojen maksuun.

Jos mahdollista, yritä ennemmin saada tarvittava summa kokoon joko säästämällä tai hankkimalla lisätuloja työn ohessa.

Velan maksaminen uudella velalla on pitkän päälle kestämätöntä (poikkeuksena laina vanhojen luottojen yhdistämiseen, mistä kerron myöhemmin).

Kaksi vaihtoehtoa: normaali ulosotto ja suppea ulosotto

Jos velkoja ei saada maksettua, tuomioistuin määrää velallisen joko normaaliin tai suppeaan ulosottoon.

Normaali ulosotto tarkoittaa sitä, että kaikki ulosmittauskeinot ovat sallittuja.

Ulosottoviranomainen saa ulosmitata ja myydä kaiken omaisuutesi tavanomaista koti-irtaimistoa lukuun ottamatta. Jos tarvitset autoa voidaksesi käydä töissä, voit saada pitää sen.

Normaaliin ulosottoon kuuluu myös palkan ulosmittaus. Palkanmaksajasi saa maksukiellon eli sitovan määräyksen siitä, kuinka suuri osa palkastasi on tilitettävä ulosottoon.

Suppea ulosmittaus tarkoittaa sitä, että vain tulosi ja säästösi ulosmitataan.

Velkoja voi vaatia, että ulosmittaustoimet rajoittuvat vain tällaiseen omaisuuteen, mitä ei tarvitse ensin muuttaa rahaksi.

Varattomuuden toteaminen ulosotossa

Varattomuus ulosotossa tarkoittaa sitä, että ulosottomies toteaa, ettei velallisella ole ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta.

Tämän johdosta asia palautetaan velkojalle, jolla on oikeus lähettää saatavansa uudelleen ulosottoon.

Varattomuuden toteaminen ulosotossa aiheuttaa merkinnän velallisen luottotietoihin.

Kuinka nopeasti ulosotto alkaa?

Kuinka nopeasti ulosotto alkaa?Maksamattomasta laskusta saapuneet huomautuskirjeet saattavat saada sinut pohtimaan, kuinka nopeasti ulosotto alkaa.

En voi antaa tarkkaa vastausta siihen, kuinka nopeasti ulosotto palkasta alkaa, mutta kyse on kuukausista eikä viikoista.

Kannattaa lukea kaikki velkojilta, perintätoimistolta ja viranomaisilta saadut kirjeet, jotta tietäisi, missä vaiheessa oman asian käsitteleminen on.

Koska joskus velkojen päästäminen ulosottoon palvelee velallisen etua (kerron tästä lisää myöhemmin), velallinen voi pyytää velkojaa kiirehtimään maksutuomion hakemista käräjäoikeudesta.

Näin velka saataisiin ulosottoon ilman, että se kävisi ensin perintätoimistolla.

Sillä aikaa, kun odotat maksutuomiota ja ulosoton alkamista, pyri lyhentämään velkaa mahdollisimman paljon. Näin saat laskettua käräjäoikeusmaksuja ja ulosotosta aiheutuvia kuluja.

Ulosoton voi välttää vielä maksutuomion jälkeenkin

Ulosoton voi välttää hankkiutumalla veloista eroon ennen ulosottomittauksen alkamista.

Voit välttää ulosoton vielä tuomioistuimen maksutuomion jälkeenkin. Kun ulosottomies saa velkasi perittäväkseen, hän tarjoaa vielä yhden mahdollisuuden maksaa velka vapaaehtoisesti.

Ulosottoviranomainen lähettää velalliselle yleensä sekä vireilletuloilmoituksen, yhteydenottokehotuksen, ennakkoilmoituksen tulevasta ulosmittauksesta että maksukehotuksen. Tuo maksukehotus on viimeinen laatuaan, joten jos mahdollista, suosittelen sitä noudattamaan.

Ulosottomies voi antaa veloille enintään 3 kuukautta maksuaikaa. Jos velkojat sen sallivat, voit saada jopa kuusi kuukautta maksuaikaa.

Ulosoton määrä vaihtelee tilanteen mukaan

Ulosoton määräMaksamatta jääneiden velkojen yhteissumma vaikuttaa siihen, mikä on koko ulosotto määrä.

Tarkoitus on saada kaikki velat maksettua, mutta joskus velat voivat ehtiä vanhenemaan, ennen kuin jokainen saatava on saatu maksettua.

Ulosoton määrä kuukaudessa on tyypillisesti noin kolmasosa palkastasi ja eläkkeestäsi.

Ulosotto määrä lasketaan nettopalkastasi (eli summasta verojen, työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen jälkeen). Koko palkkaa ei koskaan ulosmitata, sillä onhan sinun maksettava vuokra ja muut laskut.

Ennen kuin saat lomarahat, ulosotto vie niistä tietyn summan, sillä ulosmittausosuus lasketaan velallisen kaikkien tulojen yhteismäärästä.

Myös seuraavat tulot ulosmitataan:

 • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • Eläke
 • Sairauspäiväraha
 • Äitiysraha
 • Provisiot ja luontoisedut
 • Perintö
 • Veronpalautus

Menikö koko veronpalautus ulosotto viranomaiselle?

Silloin veronpalautuksella ei ole vaikutusta mahdolliseen toimeentulotukeesi.

Tilanne on tällainen myös silloin, jos veronpalautuksesta jäi sinulle korkeintaan 50 €.

Näitä tukia ei ulosmitata:

 • Työmarkkinatuki
 • Toimeentulotuki
 • Asumistuki
 • Lapsilisät
 • Opintoraha ja opintolaina

Tiesithän, että yksinhuoltajan kannattaa hakea lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, minkä saa jompikumpi, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.

Viekö ulosotto tililtä rahaa?

Jos olet saanut ennakkoilmoituksen ulosmittauksen alkamisesta, saatat miettiä sitä, viekö ulosotto tililtä rahaa. Jos sinulla on käyttötilillä tai säästötilillä rahaa ulosmittauksen alkaessa, menevät ne ulosoton kautta velkojen maksuun.

Jatkossa saat tilillesi aiempaa vähemmän rahaa, koska palkan- tai etuudenmaksajasi siirtää ulosotto määrän suoraan ulosottoviranomaiselle.

Ulosoton suojaosuus turvaa toimeentulon

Ulosoton suojaosuus

Ulosoton suojaosuus on säädetty velallisen toimeentulon turvaamiseksi.

Velallisen oma suojaosuus on 30,75 €/päivä, jos palkka maksetaan määräajoin. Jokaisesta huollettavasta saa 8,99 € lisäyksen per päivä.

Laske oma suojaosuus ulosottoviranomaisen tarjoamalla virallisella laskurilla.

Jos tulosi alittavat suojaosuuden määrän, tulojasi ei voida ulosmitata.

Jos palkkasi on korkeintaan kaksi kertaa suojaosuutesi suuruinen, palkastasi ulosmitataan kaksi kolmasosaa suojaosuuden ylittävästä määrästä (”tulorajaulosmittaus”).

Jos palkkasi on yli kaksi kertaa suojaosuuden määrä, palkastasi ulosmitataan yksi kolmasosa.

Jos palkka maksetaan muuten kuin määräajoin, pidätetään siitä yksi kolmasosa ilman, että suojaosuus otettaisiin huomioon.

Ulosoton suojaosuus eläkkeestä

Ulosoton suojaosuus eläkkeestä on prikulleen sama kuin palkastakin, eli 30,75 € päivässä (922,50 €/kk).

Eläkkeen ulosmittaus etenee niin, että ulosottoviranomainen lähettää eläkkeenmaksajalle maksukiellon, mikä on voimassa joko velkojen takaisinmaksupäivään tai niiden vanhenemiseen saakka.

Eläkeläinen voi saada asumistukea ja toimeentulotukea.

Nämä tuet ovat ulosottokiellon alaisia, kunhan ne eivät sekoitu muiden tilillä olevien varojen kanssa: jos et käytä sinulle maksettua toimeentulotukea/asumistukea samassa kuussa, voidaan ylijääneet rahat ulosmitata.

Ulosotossa eläminen: käytännön tietoa

Ulosotossa eläminen voi olla alkuun hankalaa, mutta ylivelkaantunut on voinut joutua tottumaan elämään vähällä rahalla.

Joissain tapauksissa ulosottoviranomainen jättää tilille enemmän rahaa kuin aikaisemmat velkojat, jolloin suunta on heti parempaan päin.

Säästövinkit auttavat selviämään niukoistakin kuukausista.

Ulosotossa elää Tilastokeskuksen mukaan noin 568 000 suomalaista, joten kohtalotovereita on paljon.

Seuraavaksi kerron hieman käytännön tietoa ulosotossa elämisestä.

Oman asunnon säilyttäminen ulosotossa voi onnistua

Oma asuntoUlosotto ja omistusasunto – voivatko ne esiintyä yhtä aikaa?

Oman asunnon säilyttäminen ulosotossa voi olla mahdollista, jos asuntoa olisi vaikea saada kaupaksi tai jos siitä on vielä paljon lainaa jäljellä. Velaton omistusasunto jossain muuttovoittokunnassa voi hyvinkin mennä pakkomyyntiin.

Joissain tapauksissa sinulle voidaan määrätä asunnon turvaava ulosmittaus.

Turvaavassa ulosmittauksessa asunto tai vastaava objekti on ikään kuin panttina, kunnes maksusuunnitelma päättyy ja velat saadaan maksettua. Jos maksusuunnitelmaa ei noudateta, vakuus (kuten asunto) myydään ulosottoviranomaisen toimesta.

Mikäli asut vuokralla, onnistuu asunnon säilyttäminen ulosotossa, kunhan vain pystyt maksamaan vuokrasi.

Jos et pysty maksamaan vuokraa, tilanne on tukala.

Vaikka toimeentulosi turvaamiseksi on jätetty ulosotto suojaosuus, vuokra voi jäädä maksamatta, sillä rahaa tarvitaan myös ruokaan, lääkkeisiin ja muihin laskuihin.

Hae asumistukea tai toimeentulotukea Kelalta, jotta et saisi häätöä. Koska luottotietojen tarkastaminen kuuluu lähes aina vuokralaisten valintaan, on maksuhäiriömerkintäisen vaikeampi saada uutta vuokra-asuntoa tai lainaa takuuvuokraan.

Kela saattaa vaatia sinua muuttamaan halvempaan vuokra-asuntoon heti, kun sellainen löytyy, mutta sillä välin voit saada tukea nykyistä vuokraa varten.

Ulosoton vaikutus puolisoon on usein pieni

Ulosoton vaikutus puolisoon on usein vähäinen, sillä vaikka esimerkiksi vaimoa koskisi ulosotto, puolison tulot ja omaisuus ovat turvassa. Avoliitto, avioliitto tai rekisteröity parisuhde ei muuta henkilökohtaista velkaa yhteiseksi.

Ulosottoviranomaisen kannalta velallisen puoliso on sivullinen, eikä sivullisen omaisuutta voida ulosmitata. Jos siis mietit, voiko ulosotto viedä puolison omaisuutta tai voiko avopuolisolta ulosmitata, voit unohtaa tämän murheen.

Poikkeus numero 1: jos puolisosi on antanut omaisuuttaan vakuudeksi, voidaan kyseistä omaisuuslajia ulosmitata.

Poikkeus numero 2: jos puolisosi on ulosmitattavan asunnon toinen omistaja, menettää hänkin asuntonsa, saaden tosin oman osuutensa asunnon myyntihinnasta. Hänellä on myös etuosto-oikeus sinun osuuteesi.

Ulosoton maksusuunnitelma pitää huhut kurissa

Pelkäätkö, että jos työnantajasi saisi tietää ulosmittauksestasi, alettaisiin työpaikalla juoruilla sinusta ja siitä, paljonko sinulla on ulosotossa?

Jos et halua, että työnantajasi saa määräyksen maksaa osa palkastasi jatkossa ulosottoviranomaiselle, tee ulosoton maksusuunnitelma ulosottoviranomaisen kanssa heti ennakkoilmoituksen saatuasi.

Saat palkan kuten ennenkin, mutta maksat itse ulosoton osuuden. Samalla pysyt itsekin kärryillä siitä, paljonko ulosotossa olevia velkoja on.

Omat ulosottotiedot näkee verkossa

Lähes kaikki ulosotto asiointi hoituu nykyään verkossa, joten ei haittaa, vaikka ulosottovirasto sijaitsisi kaukana. Asiointi.oikeus.fi-osoitteessa näet omat ulosottotiedot, päättyneet ulosottoasiat ja sen, paljonko ulosotossa on tällä hetkellä.

Voit myös maksaa velkaa tai hakea esimerkiksi ulosmittauksen lykkäystä, rajoittamista tai vapaakuukautta.

Koska sinulta vaaditaan vahva tunnistautuminen (Suomi.fi), ulosotto asiointipalvelun käyttäminen on turvallista. Velkamäärä tai päättyneet ulosottotiedot eivät päädy vääriin käsiin.

Viivästyskorko ja taulukkomaksu

Ulosotossa olevat korot kasvavat korkoa. Joudut maksamaan sekä viivästyskorkoa että niin sanotun taulukkomaksun jokaisesta maksusuorituksesta.

Myös muita kuluja voi syntyä. Ulosottolaitoksen sivuilta voi tarkastaa taulukkomaksujen suuruuden tai esimerkiksi sen, paljonko ulosottoviranomainen perii myyntimaksua ulosmitatun kiinteistön myymisestä.

Kuinka pitkään ulosotto kestää?

Riippuu monista seikoista, kuinka pitkään ulosotto kestää. Asiaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa velan kokonaismäärä sekä se, saatko tehtyä ylimääräisiä lyhennyksiä.

Ulosotto kestää niin kauan, että velat saadaan maksettua, tai että ne vanhenevat. Samalla poistuvat yleensä myös merkinnät luottotiedoissa.

Ulosoton kesto on korkeintaan 30 vuotta, sillä se on velan pisin mahdollinen vanhenemisaika. Voit tarkastaa erilaisten velkojen vanhentumisajat Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulta.

Joskus kannattaa päästää velat ulosottoon

Päästä velat ulosottoonYlivelkaantunut saa maksutonta neuvontaa esimerkiksi oikeusaputoimistosta.

Asiantuntijan neuvo saattaa olla, että velat kannattaa päästää ulosottoon.

Kuten edellä totesin, velallinen voi halutessaan jopa kiirehtiä velkojen ulosmittausta.

Suomalaiselle on tyypillistä vältellä ulosottoa viimeiseen saakka, mutta ulosotossa on myös hyviä puolia:

 • Ulosottomaksut voivat olla edullisempia kuin vanhojen pienlainojen kulut
 • Kuukausierä voi pienentyä: ulosoton suojaosuus voi olla enemmän kuin sinulle aiemmin jäänyt käyttövara
 • Maksuhäiriömerkintä pysäyttää velkakierteen, sillä taas uuden lainan ottaminen vähintäänkin vaikeutuu
 • Voit hakea toimeentulotukea tai asumistukea, eikä niitä tarvitse käyttää velan lyhentämiseen
 • Voit hakeutua oikeusaputoimiston ja käräjäoikeuden kautta yksityishenkilön velkajärjestelyyn

Lisäksi menojen seuranta helpottuu, kun velkojia on enää vain yksi (siis ulosottoviranomainen).

Yllä mainittu yksityishenkilön velkajärjestely on ylivelkaantuneelle suorastaan lottovoitto.

Tiivistettynä tämä tarkoittaa sitä, että hänen tulee sitoutua 3-5 vuoden maksuohjelmaan, mikä aikana velkoja lyhennetään niin paljon kuin mahdollista. Lopuksi saa jäljelle jääneet velat anteeksi.

Pankit eivät yleensä lainaa ulosottovelalliselle

Pankit ja rahoituslaitokset eivät pääsääntöisesti anna lainaa ylivelkaantuneelle ja ulosotossa olevalle.

Poikkeuksen muodostavat järjestelylainat, mitkä on tarkoitettu vanhojen velkojen maksamiseen uudella, tarpeeksi suurella ja aiempia edullisemmalla lainalla.

Tietojeni mukaan ainakin Svea Ekonomilta voisi saada lainaa, vaikka on ulosotossa, mutta lainalle tarvitaan rinnakkaishakija. Lainan korko on kallis, vaikka sille annettaisiin kiinteistövakuus.

Jos tarvitset pienen lainan johonkin odottamattomaan kuluun, hae ensisijaisesti sosiaalista luottoa omalta hyvinvointialueeltasi.

Kyseessä on erityisen halpakorkoinen laina, sillä korko on enintään korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Toinen vaihtoehto on Takuusäätiön pienlaina:

 • Määrä 200-2000 €
 • Takaisinmaksuaika korkeintaan 2 vuotta
 • Lainan kokonaiskorko 7 %

Takuusäätiöltä voi järjestyä myös takaus pankista haettavaan, enintään 34 000 euron (puolison kanssa haettaessa enintään 45 000 euron) lainaan, millä voisi maksaa pois vanhat velat.

Varaudu kuitenkin pitkiin käsittelyjonoihin.

Usein kysytyt kysymykset ulosotosta

Seuraavaksi vastaan usein kysyttyihin kysymyksiin ulosotosta.

Miten ulosotto etenee?

Ulosottoa eli velan pakkoperintää edeltää monta huomautuslaskua sekä käräjäoikeuden antama maksuhäiriömerkintä. Kun asiasi on siirtynyt ulosottoviranomaiselle, voidaan omaisuutesi ulosmitata ja myydä velkojen maksuun. Myös palkan ulosmittaus on tavallista: palkanmaksajasi saa maksukiellon, minkä myötä palkastasi noin 1/3-osa maksetaan jatkossa ulosottoon.

Mistä tietää onko suppea ulosotto?

Velkoja saattaa vaatia suppeaa ulosottoa, jolloin ainoastaan palkkasi ja sellainen omaisuus, mitä ei tarvitse ensin myydä ja muuttaa rahaksi, ulosmitataan. Tarkasta omista ulosottoasiakirjoistasi, onko kyseessä suppea vai normaali ulosotto, vaiko kenties turvaava ulosotto. Omat ulosottoasiat näkee oikeushallinnon sähköisessä palvelussa suomi.fi-tunnistautumisen jälkeen.

Kuinka nopeasti ulosotto palkasta alkaa ja mikä on ulosoton kesto?

Laskun eräpäivän ja ulosoton alkamisen välillä on useita kuukausia. Saat useita maksumuistutuksia ja yleensä myös maksuhäiriömerkinnän, ennen kuin asia siirtyy ulosottoviranomaiselle ja ulosotto palkasta alkaa. Ulosotto loppuu, kun velat saadaan maksettua tai kunnes velat vanhenevat. Ulosoton kesto on pisimmillään 30 vuotta.

Mitä tarkoittaa ulosoton lykkäys?

Jos velallinen on ollut vähintään vuoden työttömänä, hän voi hakea ulosoton lykkäystä saatuaan uuden työpaikan. Lykkäystä saa tietyin ehdoin, joihin kuuluu muun muassa se, ettei lykkäystä saa kuutta kuukautta enempää. Sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai jokin muu erityinen syy voidaan huomioida myös pienentämällä eli rajoittamalla ulosmittauksen määrää.

Mikä on ulosoton vapaakuukausi?

Kun palkan ulosmittaus on kestänyt vuoden, voidaan ulosmittaus keskeyttää määräajaksi esimerkiksi velallisen korkeiden asumiskustannusten vuoksi. Vapaakuukausia voi saada esimerkiksi 3 vuodessa. Palkan ulosmittauksen rajoittamishakemus kannattaa tehdä sähköisessä asiointipalvelussa, kuten myös palkan ulosmittauksen lykkäyshakemus.

Etusivu » Oma talous » Ulosotto
Scroll to Top