Opintolaina: Tuhti lista kysymyksiä ja vastauksia opintolainasta [2024]

Opintolaina

Onko sinulla opintolainaa tai oletko hakemassa sellaista?

Suurin osa meistä tietää ainakin suurin piirtein, mitä opintolaina tarkoittaa.

Sen sijaan opintolainan määrä, korko tai esimerkiksi opintolainahyvitys aiheuttavat paljon epäselvyyttä.

Tässä artikkelissa vastaan kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin opintolainasta.

Mikä on opintolainan määrä?

Ainakin minua kiinnosti aikoinaan eniten se, paljonko voin saada opintolainaa.

Opintolainan määrä 2024 on tavanomaisesti 650 euroa kuukaudessa.

Opintolainan maksimi määrä eli 800 €/kk koskee vain heitä, joille on myönnetty opintolaina ulkomaille.

Alta näet, paljonko eri tilanteissa saa opintolainaa kuukaudessa:

 • Alle 18-vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija: 300 €/kk
 • 18 vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija: 650 €/kk
 • Korkeakouluopiskelija: 650 €/kk
 • Suomessa opiskeleva aikuiskoulutustuen saaja: 650 €/kk
 • Opintolaina ulkomaille opiskelemaan lähteneelle: 800 €/kk

Opintolainan suuruus kuukausitasolla riippuu siis iän, oppilaitoksen ja opiskelumaan perusteella.

Kelan sivuilla oleva opintolaina laskuri antaa tarkemman arvion opintolainan määrästä juuri sinun kohdallasi.

Opintolainan määrä nousee elokuussa 2024. Tavanomainen opintolainan määrä on jatkossa 850 €/kk ja ulkomailla opiskelevalle määrä on 1000 €/kk.

Paljonko opintolainaa saa maksimissaan?

Siihen, paljonko lainaa saa yhteensä, on hankalampi vastata.

Se, montako vuotta opintolainaa saa, riippuu sinulle myönnettyjen opintotukikuukausien määrästä.

Opintotukikuukausien määrä selviää opintotukipäätöksestä. Löydät opintotukipäätöksen OmaKelasta.

Tukiaikaa voidaan joissain tapauksissa pidentää, mutta pidennyksen saaminen ei ole mitenkään automaattista.

Ethän siis laske pidennyksen varaan laskiessasi, paljonko opintolaina on yhteensä.

Halusin tietää, paljonko on täysi opintolaina, jos aloittaisin nyt alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen.

Kelan sivujen perusteella voisin saada yhteensä 48 opintotukikuukautta. Opintolainan maksimimäärä olisi siinä tapauksessa 31 200 euroa.

Pankkien sivuilta löytyy opintolainalaskureita, joiden avulla voi arvioida esimerkiksi sitä, paljonko lyhennät opintolainaa.

Laskureiden avulla voi arvioida sitäkin, kannattaako opintolainaa ottaa täysimääräisenä.

Mikä on opintolainan korko 2024?

Opintolainan korkoOpintolainan korosta sovitaan pankin kanssa lainaneuvottelujen yhteydessä.

Opintolaina on kuitenkin muihin vaihtoehtoihin nähden edullista lainaa.

Opintolainan korko muodostuu kahdesta palasesta: viitekorosta ja marginaalista.

Tavanomainen marginaali on 0,50 %.

Opintolainan korko 2024 on yleensä sidottu 12 kk Euriboriin.

Euribor oli pitkään miinuksella. Tilanne on toinen vuonna 2024.

Esimerkiksi 9.1.2024 vuoden Euribor oli 3,601 % (lähde: Suomen Pankki).

Näin ollen opintolainan korko 2024 voi olla yli 4 %.

Suomen Pankin mukaan euriborsidonnaisten opintolainojen keskikorko on ollut:

 • Tammikuussa 2020: 0,27 %
 • Tammikuussa 2021: 0,21 %
 • Tammikuussa 2022: 0,09 %
 • Tammikuussa 2023: 2,24 %
 • Tammikuussa 2024: 4,46 %

Suomen ylioppilaskuntien liitto on esittänyt huolensa opintolainojen korkojen noususta. SYL:n mielestä ratkaisu olisi säätää opintolainan korkokatto.

Monella on vielä mielessä 1990-luku, jolloin pääkaupunkiseudun pankit tarjosivat opintolainoja 12,90-18,10 % koroilla (lähde: Tilastokeskus).

Kannattaako valita opintolainaan Euribor- vai Prime-korko?

Opintolainan korko muodostuu siis pankin määrittelemästä marginaalista ja viitekorosta.

Viitekorko on joko suurten eurooppalaisten pankkien yhdessä määrittelemä Euribor tai pankin oma Prime.

Euribor-viitekorkoa tarkastellaan määräajoin.

Esimerkiksi 12 kk Euribor -viitekorko määritellään uudelleen kerran vuodessa. Jos muutoksia ei ole tullut, opintolainan korko pysyy ennallaan.

Suurin osa opintolainan ottajista valitsee Euriborin.

Yksittäisten pankkien noteeraamia Prime-viitekorkoja on pidetty kalliimpina vaihtoehtoina.

Prime tarkistetaan yleensä harvemmin, joten Prime voikin olla korkeampi (tai matalampi!) kuin Euribor.

Alta näet Kauppalehden sivuilta tammikuussa 2024 otetun kuvakaappauksen eri pankkien Prime-koroista:

alkuvuoden 2024 prime-korot suomessa

Kuka voi saada opintolainaa?

Opintolaina on valtion takaama laina, mitä haetaan omasta pankista. Et tarvitse muita vakuuksia tai takaajia.

(Kelan opintolaina on siis hieman harhaanjohtava nimitys, koska Kelan tehtävä on vain myöntää opintolainan valtiontakaus.)

Voit saada opintolainaan valtiontakauksen, jos saat Kelan myöntämää opintorahaa tai Työllisyysrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea.

Opintolaina on ainoa laina, minkä voi saada alaikäisenä. Yläikärajaa ei ole.

Entä kuka ei voi saada opintolainaa?

Et voi saada lainantakausta, jos:

 • Aiempi opintolainasi on Kelan perittävänä (poikkeuksellisiin syihin vedoten on kuitenkin mahdollista saada uusi opintolaina, vaikka vanha olisi maksamatta)
 • Suoritat vapausrangaistusta

Opintolainan ehdot ovat siis lähtökohtaisesti sidoksissa opintorahan/aikuiskoulutustuen ehtoihin.

Nyrkkisääntö on se, että jos saat opintorahaa/aikuiskoulutustukea, saat myös opintolainaa.

Tähän on muutamia poikkeuksia, ja käyn ne läpi seuraavaksi.

Opintolaina ilman opintotukea

Opintolaina ilman opintotukeaOpintolaina ilman opintotukea ei periaatteessa ole mahdollinen vaihtoehto.

Poikkeustilanteita ovat:

 • Olet 18-19-vuotias, asut vanhempiesi luona ja opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, mutta et voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen takia
 • Olet alle 17-vuotias ja asut itsenäisesti, mutta et voi saada opintorahaa sinusta maksetun lapsilisän takia (lisäehto: vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 64 400 euroa vuodessa)
 • Suoritat Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa tai Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan yksiosaista peruskurssia/kaksiosaisen peruskurssin ykkösosaa (tällöin et saa opintorahaa, koska sinulle maksetaan päivärahaa)

Opintolaina ilman valtiontakausta on täysin mahdoton vaihtoehto. Ei ole mitään tapaa saada valtion takaamaa opintolainaa ilman valtiontakausta.

Opintolaina luottotiedottomalle

Vuodesta 2017 asti on ollut mahdollista myöntää opintolaina luottotiedottomalle.

Käytettävissä olevien lähteiden valossa myös ulosotossa olevalle voidaan periaatteessa myöntää opintolaina: ulosotto ei ole este valtiontakauksen saamiselle, mutta toki pankki voi olla antamatta lainaa.

Viime kädessä pankki saa päättää, kenelle opintolaina myönnetään ja kuka ei voi saada opintolainaa.

Opintolaina takautuvasti

Opintotuen saajalle voidaan myöntää lainatakaus aikaisintaan takaushakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien.

Aikuiskoulutustuen saajalle voidaan myöntää lainatakaus takaushakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lähtien.

Lainatakaus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi (1.8.-31.7.) kerrallaan.

Kyseisen lukuvuoden opintolainaerät on nostettava hyvissä ajoin ennen takauskauden päättymistä.

Huomaathan myös, ettei sinulla ole enää oikeutta nostaa opintolainaa opintojen keskeytyksen tai valmistumisen jälkeen.

Millaisiin opintoihin opintolainaa voi saada?

Opintolaina mahdollistaa alan vaihdon tai esimerkiksi ammattitutkinnon hankkimisen.

Voit saada opintolainaa, jos oppilaitoksesi on:

 • Lukio (myös alaikäinen voi saada opintolainaa lukio-opintoihin)
 • Ammattikoulu
 • Aikuisten perusopetusta tarjoava oppilaitos
 • Korkeakoulu (ammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu tai Poliisiammattikorkeakoulu)
 • Yliopisto
 • Kansanopisto tai vastaava oppilaitos
 • Kelan hyväksymä yksityinen oppilaitos (listalta löytyy esimerkiksi hieroja-, kosmetologi- ja teatterikouluja)

Myös aikuiskoulutustuki voi täydentyä opintolainalla. Aikuiskoulutustukea voi hakea erilaisten tutkintojen tai niiden osien suorittamiseen sekä lisä- ja täydennyskoulutusten ajalle.

Opintolaina toinen tutkinto

Voit saada opintotukea (ja siten myös opintolainaa) kaikkiin toisen asteen opintoihin.

Toisen asteen opintoja varten saatu opintotuki ei kuluta mahdollisten korkeakouluopintojen enimmäistukiaikaa (tai toisin päin).

Korkeakouluopintoihin ei voi saada lisää tukikuukausia, vaikka haluaisi myöhemmin vaihtaa alaa.

Jos haluat opiskella korkeakoulussa vielä lisää eikä tukikuukausia ole jäljellä, selvitä, saisitko aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen myötä voisit saada uuden valtiontakauksen opintolainalle.

Myönnetäänkö opintolaina työssäkäyvälle opiskelijalle?

Työssäkäynnistä huolimatta sinun on mahdollista saada opintolaina – omat tulot vain eivät saa ylittää opintotuen vuositulorajoja.

Opintolainan tuloraja on nimittäin sama kuin opintotuen tuloraja.

Tuloraja riippuu tukikuukausien määrästä kalenterivuoden aikana.

Alta näet tulorajat vuonna 2024:

opintolaina vuositulorajat 2023

Jos nostat opintotukea joka kuukaudelta, on tulorajasi 1040 euroa per kuukausi (eli 12 480 euroa vuodessa).

Huomaathan, että jos tulorajasi ylittyvät kesken vuoden, voit peruuttaa/palauttaa opintorahat. Jo nostettua opintolainaa ei tarvitse palauttaa.

Miten opintolainaa haetaan?

Miten opintolainaa haetaan?Jos opiskelet korkeakoulussa ja olet hakenut opintorahaa, saat automaattisesti päätöksen Kelan opintolainan valtiontakauksesta.

Muussa tapauksessa hae opintolaina valtiontakaus samalla, kun haet opintotukea toisen asteen opiskeluihin.

Kun olet saanut myönteisen päätöksen valtiontakauksesta, voit hakea opintolainaa valitsemastasi pankista.

Opintolaina hakemus on hyvä lähettää useille eri pankeille, jotta pääset vertailemaan lainakustannuksia.

Pankki saa tiedon lainatakauksesta suoraan Kelalta. Tietojen tarkastukseen kuluu yleensä yksi pankkipäivä.

Muutoin opintolainan käsittelyaika riippuu pankin ruuhkatilanteesta.

Pitääkö opintolaina hakea joka vuosi uudestaan?

Opintolainan takausta tai opintolainaa ei tarvitse hakea joka vuosi uudestaan.

Koska takauspäätös myönnetään yleensä ajalle 1.8.-31.7., sinun on mahdollista nostaa opintolainaa kesällä.

Jos opintosi jatkuvat, saat uuden lainatakauspäätöksen aina heinäkuussa.

Muista kuitenkin sopia pankin kanssa opintolainan lisäyksestä.

Opintolainan lisäys on yleensä helposti haettavissa verkkopankissa.

Lisäyserät eivät tarkoita samaa kuin useampi opintolaina: jokainen lisäys kasvattaa samaa lainapääomaa.

Mistä pankista opintolaina kannattaa hakea?

Se, mistä pankista opintolaina kannattaa hakea, selviää vain vertailemalla pankkien korot henkilökohtaisesti pyydettyjen lainatarjousten perusteella.

Voit hakea opintolainaa näiltä pankeilta:

Opintolainan kilpailutus vie aikaa, mutta sen avulla voit säästää rahaa.

Tee opintolaina vertailu näiden asioiden perusteella:

 • Viitekorko ja opintolainan marginaali
 • Opintolainan toimitusmaksu
 • Kuukausittainen tilinhoitokulu
 • Erillisistä nostoista perittävä palkkio
 • Mahdolliset keskittämisalennukset

Voit kilpailuttaa myös olemassa olevan opintolainan.

Huomaathan, että opintolainan siirto toiseen pankkiin voi maksaa satoja euroja.

Jos mielestäsi ei ole kannattavaa siirtää opintolainaa, pankin vaihto onnistuu muutenkin. Jätin kerran itsekin opintolainan vanhaan pankkiin juuri kalliin siirtopalkkion takia.

Miten opintolainaa voi nostaa?

Miten opintolainaa voi nostaa?Opintolainan nostaminen on mahdollista heti myönteisen lainapäätöksen jälkeen.

Opiskelijat ovat eri mieltä siitä, kannattaako nostaa opintolaina automaattisesti vai erillisinä nostoina.

Automaattisista nostoista ei yleensä peritä erillistä palkkiota.

Erikseen pyydetty opintolainan osanosto voi maksaa esimerkiksi 5 euroa per nosto. Tässä on se hyvä puoli, että tulet todennäköisimmin nostaneeksi lainaa vain tarpeeseen.

Riippuu nostotavasta, milloin opintolaina maksetaan tilille.

Jos valitset automaattiset nostot, ovat opintolainan maksupäivät 2024:

 • Kevätlukukauden lainaerä: 1.1.2024
 • Syyslukukauden lainaerä: 1.8.2024

Mikäli valitset erilliset nostot, opintolainan nostopäivät 2024 riippuvat sinusta.

Lukuvuoden opintolainan nosto ei kuitenkaan onnistu aiemmin kuin 1.8., ja lukuvuoden lainaerät on nostettava 31.7. mennessä.

Näissä tilanteissa voit nostaa koko lukuvuoden opintolainaerät kerralla:

 • Saat aikuiskoulutustukea
 • Suoritat tutkintosi ulkomailla
 • Suoritat tieteellisiä jatko-opintoja
 • Opintosi kestävät enintään 12 kuukautta

Jos opintolaina ei tullut tilille sovittuna nostopäivänä, ota yhteyttä pankkiin eikä Kelaan kysyäksesi, milloin opintolaina on tilillä.

Milloin opintolainan takaisinmaksu alkaa?

Niin kauan kuin opiskelet, pankki pääomittaa korot opintolainaan.

Valmistumisen jälkeen korot pääomitetaan vielä yhden lukukauden ajan.

Samalla muodostuu maksusuunnitelma, mikä määrittää esimerkiksi sen, paljonko lyhennät opintolainaa kuukaudessa.

Varsinainen opintolainan takaisinmaksu alkaa noin kahden vuoden kuluttua valmistumisesta.

Opintolainat maksetaan takaisin keskimäärin noin 12 vuodessa ensimmäisestä lainannostosta.

Takaisinmaksulla ei ole siinä mielessä kiirettä, että valtiontakaus on voimassa 30 vuotta.

Opintolainahyvitys

Mikäli olet aloittanut korkeakouluopinnot 1.8.2014 jälkeen, sinulle myönnetään opintolainahyvitys, jos valmistut määräajassa.

Opintolainahyvityksen määrä on 40 % siitä lainamäärästä, mikä ylittää 2500 euroa.

Opintolaina hyvitys lyhentää opintolainasi pääomaa kertasuorituksena.

Saat siis osan opintolainasta anteeksi, jos valmistut nopeasti.

Anteeksianto saattaa olla tulevaisuudessa vieläkin merkittävämpi.

Jokin aika sitten päättäjät aikoivat valjastaa opintolainan syrjäseudun vetovoimaa lisäämään.

Yle kertoi vuonna 2022 aiotusta kokeilusta, minkä myötä esimerkiksi Kuusamoon muuttava voisi saada normaalia suuremman osan opintolainasta anteeksi.

Opintolainavähennys

Mikäli olit aloittanut opinnot 1.8.2005-31.7.2014, saatoit saada opintolainavähennyksen verotuksessa, jos valmistuit määräajassa.

Minullakin opintolaina kevensi hieman verotusta.

Moinen verovähennys ei koske nykyisiä opiskelijoita, koska opintolainavähennys päätettiin korvata opintolainahyvityksellä.

Miten opintolaina kannattaa maksaa takaisin?

Opintolaina kannattaa maksaa takaisin maksusuunnitelman mukaisesti.

Tarvittaessa voit neuvotella pankin kanssa uudelleen siitä, paljonko lyhennät opintolainaa kuukaudessa.

Opinto laina on suhteessa halpa laina, joten siihen ei välttämättä kannata tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä, jos varoille olisi muutakin käyttöä.

Moni miettii, vaikuttaako opintolaina asuntolainaan ja voiko saada asuntolainaa opiskelijana.

Opintolaina ei vaikuta asuntolainan saamiseen, jos talous on muuten kunnossa.

Opintolaina on niin sanottua hyvää lainaa, minkä olemassaolo ei heikennä hakijan luottokelpoisuutta. Olen itsekin saanut asuntolainaa opintolainasta huolimatta.

Mitä jos opintolainaa ei pysty maksamaan takaisin?

Jos et pysty maksamaan opintolainaa pankille, Kela maksaa sen.

Sen jälkeen Kela perii koko summan sinulta. Opintolainan takaussaatavan korko on 4 %.

Jollet maksa takaussaatavaa, opintolaina peritään ulosoton kautta, ellei syynä ole työkyvyttömyys.

Opintolainaa ei voi maksaa pois Takuusäätiön järjestelylainalla.

Toimimalla ajoissa voit estää opintolainan ulosottoon joutumisen.

Vaihtoehtoja maksuvaikeuksissa ovat opintolainan lyhennysvapaa ja Kelalta saatava pienituloisen korkoavustus.

Kannattaako opintolaina?

Kannattaako opintolaina?Jokainen opiskelija joutuu päättämään itse, kannattaako opintolaina vai ei.

Alle listasin hyviä ja huonoja puolia opintolainoista.

Opintolainan hyvät puolet:

 • Melko edullinen korko
 • Voit keskittyä opintoihin ja valmistua nopeammin
 • Takaisinmaksu alkaa vasta valmistumisen ja työpaikan saamisen jälkeen
 • Jos valmistut määräajassa, on osa opintolainasta ilmaista rahaa
 • Mahdollisuus korkoavustukseen

Opintolainan huonot puolet:

 • Opintolaina ei ole täysin ilmaista rahaa: opintolaina ilman korkoa tai muita kuluja ei tule onnistumaan
 • Jos opinnot viivästyvät, tulee sinun maksaa koko opintolaina ilman hyvitystä
 • Ajatus valmistumisesta velkaantuneena voi ahdistaa

Jos et tarvitse opintolainaa elämiseen, on opintolainan sijoittaminen yksi vaihtoehto.

Voit sijoittaa opintolainan ASP-tilille tai esimerkiksi osakkeisiin.

Monet laittavat ainakin osan opintolainasta rahastoihin tai säästötilille.

Itsellänikin on hyviä kokemuksia lähes nollakorkoisen opintolainan sijoittamisesta rahastoon, minkä tuotto-odotus oli 10 % tuntumassa.

En silti voi vastata puolestasi siihen, kannattaako opintolainaa nostaa säästöön tai sijoituksiin.

Mitä jos opintolaina ei riitä?

Opintolaina on tarkoitettu opintotuen täydentämiseen tarvittaessa.

Kelan mukaan (joitain poikkeuksia lukuun ottamatta) ensimmäinen vaihtoehto on opintolaina. Toimeentulotuki ja muut etuudet otetaan käsittelyyn vasta sitten.

On mahdollista, ettei muita etuuksia myönnetä, eikä työssäkäyntikään ole aina mahdollista.

Opiskelijan luottokortti tuo joustoa arkeen.

Tiukan paikan tullen apu voi löytyä vakuudettomasta lainasta opiskelijalle.

Lähdeluettelo:

Usein kysytyt kysymykset

Lopuksi vastaan usein kysyttyihin kysymyksiin opintolainoista.

Onko opintotuki sama kuin opintolaina?

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintolaina on tukea ja osa opiskelijan perusturvaa, koska siinä on etuja, joita ei ole tavanomaisissa kuluttajalainoissa.

Voiko opintolainaa maksaa takaisin jo opintojen aikana?

Voit maksaa opintolainaa pois jo opiskeluaikana, mutta niin ei kannata tehdä. Lyhennykset voivat pienentää opintolainahyvityksesi määrää.

Onko opintolaina tuloa?

Opintolaina ei ole veronalaista tuloa vaan lainaa. Jos kuitenkin haet muita etuuksia, opintolaina voidaan huomioida kuukausituloina. Jos sinulle on myönnetty opintolaina, toimeentulotuki voi jäädä myöntämättä.

Onnistuuko opintolainan korotus tai lisälaina?

Korotettu opintolaina ei onnistu: Kela ei myönnä kenellekään normaalia suurempaa lainatakausta. Normaali opintolaina korotus tapahtuu vain täysi-ikäisyyden saavuttamisen tai ulkomaille opiskelemaan lähdön myötä. Muista silloin hakea opintolainan lisälainaa pankista.

Voiko pankki hylätä opintolainan?

Pankki voi todeta, että opintolaina on hylätty esimerkiksi luottotiedottomuuden takia tai siksi, että vanhemmilta on unohtunut antaa kirjallinen suostumus opintolainaan alaikäiselle.

Millaisia opintolaina kokemuksia suomalaisilla on?

Todella monella suomalaisella on opintolaina kokemuksia. Opintovelallisten sekä opintovelan määrä on kasvanut vuoden 2017 opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintolaina kokemukset ovat pääsääntöisesti hyviä: korko on ollut pieni ja takaisinmaksu joustavaa.

Etusivu » Lainatieto » Opintolaina
Scroll to Top