Lainan takaus: mitä se tarkoittaa ja kuka kelpaa takaajaksi?

Lainan takaaminen

Tahdotko tietää, mitä tarkoittaa lainan takaus?

Tässä artikkelissa vastaan tuohon kysymykseen niin perusteellisesti kuin vain suinkin taidan.

Tämä infopaketti kannattaa lukaista, ennen kuin ryhtyy toisen henkilön lainan takaajaksi – tai ennen kuin hakee lainaa takaajan kanssa.

Lainan takaaminen turvaa takaisinmaksun

Lainan takaaminen turvaa takaisinmaksunEtenkin vakuudettoman lainan myöntäminen on pankille riski, sillä lainan takaisinmaksusta ei voi koskaan olla sataprosenttisen varma.

Lainan vakuudet tai lainan takaus ovat tae lainan takaisinmaksusta.

Pankin riski pienenee, mikä voi parantaa mahdollisuuksia saada lainaa sekä pienentää tarjottavan lainan korkoa.

Lainan takaus vaihtoehdot ovat nämä:

 • Lainan henkilötakaus
 • Oikeushenkilön myöntämä takaus, kuten Takuusäätiön takaus
 • Maksullinen takaus vakuutusyhtiöltä (“omatakaus” tai “luottotakaus”)
 • Valtiontakaus

Lainan takauksen osto vakuutusyhtiöltä ja lainan valtiontakaus liittyvät lähinnä asuntolainaan. Niistä kerron lisää myöhemmin tässä artikkelissa.

Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi yritykset, yhdistykset ja säätiöt.

Takuusäätiön takaus on tarkoitettu ylivelkaantuneille henkilöille, joilla on esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän takia vaikeuksia saada järjestelylainaa.

Ennen kuin alan kertoa tarkemmin luonnollisten henkilöiden antamista takauksista, muistutan, ettei takaajalaina tarkoita samaa kuin lainan hakeminen rinnakkaishakijan kanssa.

Kanssahakija on yhteisvelallinen, ei lainan takaaja.

Mikä on takaaja?

Lainan takaajan asema ei ole häävi.

Lainan takaajan oikeudet ovat lähinnä tiedonsaantioikeuksia, mutta takaajan vastuu on suuri.

Lainan takaaja on vastuussa koko lainasta, mikäli velallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Toisin sanoen: jos velallisen maksukyky heikkenee, jää koko jäljellä oleva laina takaajan maksettavaksi.

Aikoinaan annettu luottotakaus voi pahimmillaan johtaa vuosia kestävään velkavankeuteen.

Takauksen pyytäminen ja antaminen oli melko yleistä 1980-luvulla. Seuraavan vuosikymmenen lama vaikutti monen velallisen takaisinmaksukykyyn niin, että lainaa alettiin periä takaajalta.

Joidenkin suomalaisten taloudellinen tilanne on edelleen epätasapainossa 1980-luvulla annetusta takauksesta johtuen.

Kuka kelpaa takaajaksi lainaan?

Kuka voi olla takaaja toisen henkilön lainalle?

Lainan takaajan ikäraja on vähintään 18 vuotta, ja hänen tulee olla oikeustoimikelpoinen. Laissa ei esitetä muita kelpoisuusvaatimuksia lainan takaajalle.

Pankki voi kuitenkin edellyttää takaajalta samoja asioita kuin velalliselta.

Velallista koskevat vähimmäisvaatimukset ovat yleensä:

 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Vakituinen osoite Suomessa
 • Säännölliset tulot
 • Puhtaat luottotiedot

Pankit määrittelevät lainanhakijoiden ja lainan takaajien takaisinmaksukyvyn omien käytäntöjensä mukaisesti.

Siksi henkilö, joka ei kelvannut takaajaksi pankille A, voikin pankin B mielestä olla täysin kelvollinen lainan takaukseen.

Lainan takaajan vaatimukset ja vastuut

Lainan takaajat

Lainan takaisinmaksusta vastuussa oleminen on se, mitä takaajalta vaaditaan.

Alkuperäisen lainasumman lisäksi takaaja vastaa myös lainan koroista ja kuluista.

Korkojen nousu kasvattaa takaajan takausvastuuta. Korkojen laskulla olisi päinvastainen vaikutus.

Takaaja vastaa velasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kuluttajaliiton Velkaoppaan mukaan takaaja voi joutua vastuuseen velasta, vaikkei velallinen olisi menettänyt luottotietojaan tai joutunut ulosottoon.

Pankkilainassa on yleensä kyse niin sanotusta omavelkaisesta takauksesta. Tällöin velkoja voi vaatia maksua takaajalta heti, kun velka on erääntynyt.

Erääntyminen voi johtua alkuperäisen laina-ajan päättymisestä tai siitä, että laina on irtisanottu esimerkiksi maksamatta jääneen lainanlyhennyksen takia.

Velkoja ei ole velvollinen perimään saataviaan ensin velalliselta tai realisoimaan lainan vakuuksia.

Jos kyseessä olisi toissijainen takaus, velka lankeaisi takaajan maksettavaksi vasta, kun velallinen olisi osoitettu maksukyvyttömäksi.

Asuntolainaan annettu henkilötakaus on aina täytetakaus.

Se tarkoittaa sitä, että takaaja joutuu maksamaan velan vasta, kun velkoja on realisoinut asuntolainan vakuudet, mutta se ei ole riittänyt kattamaan jäljellä olevaa velkaa.

Milloin takaajan vastuu lakkaa?

Suomen lain mukaan takaajan vastuu päättyy vasta, kun:

 • Päävelka on suoritettu tai velka on muuten lakannut (esimerkiksi akordimenettelyn kautta)
 • Velkoja ei ole vaatinut velan maksua 3 vuoden kuluessa velan erääntymisestä
 • Velkoja vapauttaa takaajan takausvastuusta

Velat eivät periydy, joten voisi kuvitella, että velallisen tai takaajan kuolema päättäisi takausvastuun. Velka on kuitenkin eri asia kuin lainan takaus: kuolema ei päätä velkojan oikeutta takaukseen.

Jos velallinen kuolee ennen lainan takaisinmaksua eikä kuolinpesässä ole riittävästi omaisuutta velan maksamiseen, lankeaa loppuvelka takaajan vastuulle.

Mikäli takaaja kuolee kesken takaussopimuksen, takaajan kuolinpesä vastaa lainan takauksesta.

Kuolinpesän takausvastuu rajoittuu kuitenkin kuolinpesän omaisuuteen, eli kuolinpesän osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen alkuperäisen velallisen lainasta.

Miten hakea lainaa takaajan kanssa

Miten hakea lainaa takaajan kanssaEt voi hakea vakuudetonta lainaa pelkällä nettihakemuksella, jos tähtäimessä on laina takaajan kanssa.

Takaajalainaa voi saada vain pankista hakemalla, ja se järjestyy huomattavasti mutkikkaammin kuin laina ilman takausta.

Ensinnäkin sinun tulee löytää lainalle takaaja.

Oma perhepiiri on yleensä se paikka, mistä takaaja lainalle löytyy, sillä kukapa enää tänä päivänä suostuisi takaamaan tuntemattomien lainoja.

Jos maksukykyä riittää, pankille on samantekevää, keneltä velallisen onnistuu saada lainan takaus: vanhemmat ovat ehkä yleinen vaihtoehto, mutta pankki voi myös hyväksyä muun muassa seurustelukumppanin.

Kun takaaja on löytynyt, on aika ottaa yhteyttä pankkiin ja hakea lainaa takaajan kanssa.

Lainahakemuksen täyttämisen voi aloittaa pankin verkkosivuilla, mutta kokemuksieni mukaan hakemuksessa ei ole erillistä kohtaa henkilötakaukselle.

Henkilötakaus tulee merkitä kohtaan “muut tarjottavat vakuudet”, minkä jälkeen pankki ottaa yhteyttä kysyäkseen lisätietoja.

Mikäli pankki hyväksyy henkilötakauksen, lainaneuvottelut voidaan käydä etänä tai pankkikonttorilla.

Jos kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lainasopimuksen ehtoihin, voidaan lainasopimus allekirjoittaa ja rahat siirtää velallisen tilille.

Tietyissä tapauksissa myös luottotiedottomalle voidaan myöntää laina takaajan avulla.

Pankit eivät erityisesti markkinoi mahdollisuutta antaa henkilötakaus lainan vakuudeksi, sillä reaalivakuus olisi pankille parempi takuu lainan takaisinmaksusta.

Kulutusluottoa ei välttämättä voi hakea takaajan kanssa, mutta toinen henkilö voidaan hyväksyä asuntolainan täytetakaukseksi.

Tietääkseni lähes kaikilta Suomen pankeilta voi järjestyä laina takaajan kanssa.

Kävin läpi pankkien verkkosivut ja sometilit. Ainoastaan Hypo ei maininnut henkilötakausta missään yhteydessä.

S-Pankki muodosti poikkeuksen. Pankin asiakaspalvelun mukaan S-Pankki ei hyväksy edes asuntolainan henkilötakausta:

lainatakaus s pankki

En voi taata, että mikään pankki hyväksyy henkilötakauksen juuri sinun lainallesi. Päätös lainan myöntämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti, ja päätökseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät.

Pohdi näitä asioita ennen kuin suostut lainan takaajaksi

Jos olet sitä mieltä, että sinun kannattaa antaa takaus lainalle, tulee aina miettiä myös näitä asioita:

 • Hyödynnä lainan takaajan oikeudet saada tietoa lainanhakijan taloustilanteesta: vaikuttaako hänen takaisinmaksukykynsä hyvältä?
 • Arvioi myös velallisen työtilannetta (muista olla kriittinen, vaikka kyse olisi läheisestä sukulaisesta)
 • Punnitse omaa taloustilannettasi: jos velallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin, kestääkö taloutesi takausvelan?
 • Onko kyseessä erityistakaus (eli takaussitoumuksessa yksilöity velka) vaiko yleistakaus (jolloin takaisit velallisen kaikki tulevatkin velat)?
 • Onko sinun tarkoitus taata koko velka vaiko vain osa (ehdot pitää merkitä takaussitoumukseen)?
 • Onko takaajia useita? Vaikka näin olisi, takaaja voi joutua maksamaan yksin koko velan: velkoja ei ole velvollinen perimään lainaa useammalta kuin yhdeltä takaajalta
 • Muista, että henkilötakaajaksi ryhtyminen voi heikentää omia mahdollisuuksiasi saada lainaa
 • Selvittäkää yhdessä, voisiko velallisen ottama lainaturvavakuutus parantaa takaajan asemaa mahdollisissa maksuvaikeuksissa
 • Vaadi kopiot kaikista takaussitoumuksen asiakirjoista ja säilytä ne huolellisesti

Lainan takaajan oikeudet saada tietoa eivät pääty takaussitoumuksen allekirjoittamiseen.

Takaaja voi pyytää pankilta tietoa siitä, kuinka velallinen on hoitanut velkaansa, mutta tästä saatetaan periä palvelumaksu.

Minun mielestäni koskaan ei voi olla liian varma toisen henkilön takaisinmaksukyvystä, koska mitä tahansa odottamatonta voi sattua. Jos itse suostuisin takaajaksi, varautuisin säästämällä siihen, että velkaa alettaisiin periä minulta.

Henkilötakaus asuntolainaan

Henkilötakaus asuntolainaanVielä joitain vuosia sitten asuntolainan hakijan oli mahdollista tarjota esimerkiksi vanhempien antama henkilötakaus lainan vakuutena.

Enää henkilötakausta ei kuitenkaan hyväksytä asuntolainan vakuudeksi.

Henkilötakaus voi olla ainoastaan asuntolainan täytetakaus: asuntolaina jäisi siis takaajan maksettavaksi vasta, kun kaikki varsinaiset vakuudet on realisoitu.

Asuntolainan varsinaiseksi vakuudeksi voidaan hyväksyä:

 • Ostettava asunto: asunnon vakuusarvo on yleensä enintään 70-75 % asunnon markkinahinnasta
 • Lisävakuutena voidaan hyväksyä velallisen tai tämän lähisukulaisen reaaliomaisuutta (kuten lainan takaus asunnolla, mikä on lainanhakijan vanhempien omistuksessa)
 • Lisämaksullinen takaus, minkä myöntää pankin yhteistyökumppanina toimiva vakuutusyhtiö
 • Valtiontakaus

Riittävien vakuuksien avulla on mahdollista saada asuntolaina ilman säästöjä eli omarahoitusosuutta.

Alla olevasta taulukosta näet, millaisia takauksia voit saada, kun asunnon velaton myyntihinta on 100 000 €:

AsuntolainaEnsiasuntolainaASP-korkotukilaina
Asunnon myyntihinta100 000 €100 000 €100 000 €
Lainakaton mukainen suurin lainamäärä90 000 €95 000 €90 000 €
Omarahoitusosuus (minimi)10 000 €5 000 €10 000 €
Arvio asunnon vakuusarvosta70 000 €70 000 €70 000 €
Lisävakuuksien tarve20 000 €25 000 €20 000 €
Mahdollinen valtiontakaus20 000 € (max. 20 % lainasta)19 000 € (max. 20 % lainasta)20 000 € (max. 25 % lainasta)
Valtiontakauksen hinta (takausmaksu)500 €475 €-
Mahdollisuus pankin luottotakaukseen tai reaalivakuuksiinKylläKyllä (lisävakuuksia tarvitaan vielä 6000 eurolle)Kyllä
Mahdollisuus henkilötakaajiinEhkäEhkäEhkä

Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi ensiasunnon lainan takauksen, ASP-lainan takauksen ja lainan takauksen irtisanomisen.

Ensiasunnon lainan takaus

Ensiasuntolaina eroaa tavallisesta asuntolainasta niin, että lainakatto on 95 % asunnon myyntihinnasta.

Jos asunnon vakuusarvo on 70 prosenttia markkinahinnasta, tarvitset yllä olevan esimerkiksi mukaan lisävakuuksia vielä 25 000 eurolle.

Lisävakuutena hyväksytään esimerkiksi valtiontakaus, mutta valtiontakauksen enimmäismäärä on 20 % lainasta.

Valtiontakauksen määrä tässä tapauksessa on 19 000 euroa. Lainan takauksen osto valtiolta maksaa 2,5 % takausmäärästä.

Lainanhakija tarvitsee lisävakuuksia vielä 6000 eurolle.

Jos lainanhakijan lähisukulaiset voivat auttaa, heiltä voidaan hyväksyä vierasvelkapantti eli esimerkiksi lainan takaus asunnolla.

Pantiksi annettava asunto voi olla heidän kotinsa, sijoitusasuntonsa tai vaikka kesämökkinsä.

Reaalivakuudeksi voidaan hyväksyä myös arvopapereita.

Yksi mahdollisuus on lainan takauksen osto pankin kanssa yhteistyössä toimivalta vakuutusyhtiöltä.

Esimerkiksi Nordean myymä lainantakaus on nimeltään OmaTakaus. OmaTakauksen hinta riippuu tapauksesta, mutta löysin Nordean sivuilta tällaisen hintaesimerkin:

omatakaus nordea

Hintaesimerkistä voisi päätellä, että lainan takauksen hinta on 2,46 % takauksen määrästä.

OP:n oma lisämaksullinen lainatakaus on nimeltään Luottotakaus.

Pankki kertoo sivuillaan, että vuosittain maksettavan takausmaksun voi kuitata omistaja-asiakkaan OP-bonuksilla, ja että kyseessä on “edullinen” lainan takaus – hinta jää kuitenkin kertomatta.

OP:n kautta voi ostaa myös vakuutusosakeyhtiö Garantian lainatakauksen.

Se maksetaan kerralla, ja osan hinnasta voi kuitata omistaja-asiakkaan OP-bonuksilla. Tarkka hinta jäi tässäkin tapauksessa selvittämättä.

Kaivoin esille vuonna 2016 OP:sta ottamani sijoitusasuntolainan asiakirjat.

Niiden perusteella OP:n luottotakauksen myöntäjä olisi ollut OVY Vakuutus Oy (osa silloista OP Ryhmää), ja lainan takauksen hinta olisi ollut 0,70 % takausmäärästä per vuosi (kuitenkin vähintään 20 € vuodessa).

Vielä yksi vaihtoehto asuntoluoton lisävakuudeksi olisi täytetakauksena annettava henkilötakaus.

Käytettävissä olevien lähteiden mukaan henkilötakauksen käyttäminen on harvinaista, ja takaajalla on oltava hyvä taloustilanne.

ASP-lainan takaus

ASP-laina eroaa muista asuntoluotoista näin:

 • Lainaa voi saada 90 % asunnon myyntihinnasta
 • Valtion lainatakaus on 25 % lainasta
 • Valtion lainantakaus ei maksa mitään

Yllä esitetyssä esimerkissä henkilö saa ASP-lainaa 90 000 euroa. Asunnon vakuusarvo on 70 000 euroa, ja valtion lainatakaus riittää kattamaan koko lisävakuuksien tarpeen.

ASP-lainan ehtona on se, että asiakas on säästänyt 10 % asunnon hankintahinnasta.

Tässä esimerkkitapauksessa asiakas ei tarvitse sen paremmin reaalivakuuksia kuin henkilötakaajiakaan.

Lainan takauksen irtisanominen

Kun muutin pois ASP-korkotukilainalla ostamastani asunnosta ja vuokrasin asunnon muille, oli edessäni valtion myöntämän lainan takauksen irtisanominen. Tämä hoitui sähköpostiviestillä Valtiokonttoriin.

Velkarahalla ostettavaan sijoitusasuntoon ei nimittäin voi saada valtion lainatakausta.

Sitten otin yhteyttä pankkiin ja muutin ASP-korkotukilainan tavalliseksi sijoitusasuntolainaksi.

Vielä piti muistaa korjata lainan käyttötarkoitus esitäytettyyn veroilmoitukseen, sillä sijoitusasuntolainan koroista saa 100 % verovähennyksen.

Minulla ei ole omakohtaisia kokemuksia siitä, miten asuntolainan takaajan vapautus tapahtuu silloin, kun kyseessä on yksityishenkilön antama lainatakaus.

Otin kuitenkin selvää asiasta.

Lähtökohtaisesti vain velkojalla on oikeus sallia asuntolainan takaajan vapautus.

Asuntolainan takaaja voi vapautua myös maksamalla velan tai järjestämällä velalle uuden (velkojan hyväksymän) takaajan.

Usein kysytyt kysymykset

Lopuksi vielä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin takaajalainoista.

Tarvitaanko takaajaa, jos voin antaa lainan vakuudeksi reaalivakuuksia?

Pankit vastaanottavat mieluummin reaalivakuuksia kuin henkilötakauksia. Jos reaalivakuuksia on tarpeeksi, ei toisen henkilön antama takaus lainalle ole tarpeen.

Mistä saada osakeyhtiön lainan takaus?

Yrityslainan takauksen voi saada esimerkiksi Finnveralta. Mikäli osakeyhtiöllä on esimerkiksi kiinteistövarallisuutta, voidaan lainalle tarjota myös reaalivakuuksia.

Vaikuttaako annettu henkilötakaus mahdollisuuksiin saada lainaa?

Jos olet taannut toisen henkilön lainan, joudut maksajaksi, jos alkuperäinen velallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Lainanantajat voivat katsoa, että antamasi henkilötakaus voi heikentää takaisinmaksukykyäsi, ja näin ollen omat lainansaantimahdollisuutesi voivat heiketä.

Voinko hakea lainaa ilman takaajia tai vakuuksia?

Vakuudetonta lainaa voi hakea ilman takaajia tai reaalivakuuksia. Netissä toimivien lainankilpailuttajien avulla on mahdollista kilpailuttaa vakuudettomat luotot yli 20 eri luotontarjoajan kesken.

Voiko takaaja saada rahat takaisin velalliselta?

Jos takaaja maksaa velkaa velkojalle, on takaajalla oikeus saada rahat takaisin velalliselta. Takautumisoikeus vanhenee, jos takaaja ei vaadi sitä kolmen vuoden kuluessa.

Voiko takaaja myydä asuntonsa?

Jos henkilö on antanut oman asuntonsa läheisensä asuntolainan pantiksi, henkilö voi pääsääntöisesti myydä asuntonsa. Pankki voi suostua vakuuden vaihtoon, jolloin asuntopantin tilalle tulee esimerkiksi asunnon myynnistä saatu kauppahinta. Asiasta pitää kuitenkin neuvotella pankin kanssa jo ennen asunnon myyntiä.

Etusivu » Lainatieto » Lainan takaus
Scroll to Top